Strzelecka 8

Podsumowanie dotychczasowych działań w zakresie podejmowanych interwencji na Strzeleckiej 8:

KARTA INTERWENCJI
Obiekt: Kamienica przy ul. Strzeleckiej 8
Zakres działania Stowarzyszenia: Objęcie ochroną prawną zabytkowych piwnic, w których znajdował się areszt NKWD a następnie WUBP w latach 1944-1948
Data rozpoczęcia prowadzenia sprawy: 18.11.2014
Instytucje i urzędy do których wnioskowano: Mazowiecki Wojewódzki Konsertwator Zabytków
Ostateczne rozwiązanie: Wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego piwnic kamienicy położonej przy Strzelckiej 8, zlokalizowanych pod północno zachodnim skrzydłem. Decyzja nr 247/2015.
Data zakończenia sprawy: 31.03.2015 r.
Obiekt: Kamienica przy ul. Strzeleckiej 8
Zakres działania Stowarzyszenia: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – niszczenie zabytku
Data rozpoczęcia prowadzenia sprawy: 29.01.2015
Instytucje i urzędy do których wnioskowano: Komenda Stołeczna Policji
Ostateczne rozwiązanie: umorzenie dochodzenia (wszczętego 16.02.2015 r) – brak podstaw 
Data zakończenia sprawy: 31.02.2015 r.
Obiekt: Kamienica przy ul. Strzeleckiej 8
Zakres działania Stowarzyszenia: Wykup piwnic przez IPN – wsparcie ze strony społecznej
Data rozpoczęcia prowadzenia sprawy: 27.02.2015 r.
Instytucje i urzędy do których wnioskowano: Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Finansów, M
Ostateczne rozwiązanie: umorzenie dochodzenia (wszczętego 16.02.2015 r) – brak podstaw 
Data zakończenia sprawy: 31.02.2015 r.
Obiekt: Kamienica przy ul. Strzeleckiej 8
Zakres działania Stowarzyszenia: Monitorowanie stanu zachowania i zabezpieczenia zabytku
Data rozpoczęcia prowadzenia sprawy: 18.11.2014 r.
Instytucje i urzędy do których wnioskowano: MWKZ, SKZ, IPN, Policja, Prokuratura, UD
Ostateczne rozwiązanie: Wykup piwnic przez IPN
Data zakończenia sprawy: 12.12.2017 r. 
Obiekt: Kamienica przy ul. Strzeleckiej 8
Zakres działania Stowarzyszenia: Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – niszczenie zabytku
Data rozpoczęcia prowadzenia sprawy: 8 listopada 2016 r.
Instytucje i urzędy do których wnioskowano: Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga
Ostateczne rozwiązanie: odmowa wszczecia sledztwa 
Data zakończenia sprawy: 27.12.2016 r.
Obiekt: Kamienica przy ul. Strzeleckiej 8
Zakres działania Stowarzyszenia: Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa
Data rozpoczęcia prowadzenia sprawy: 16.01.2017 r.
Instytucje i urzędy do których wnioskowano: Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga
Ostateczne rozwiązanie: wszczecie dochodzenia 22.05.2017 / 2 listopada 2017 wszczęście śledztwa
Data zakończenia sprawy:  

„Budynek przy ul. Strzeleckiej 8 powstawał w drugiej połowie lat 30. XX wieku,(…) do 1939 nie był jednak zamieszkany. (…) W czasie II wojny zasiedlili go częściowo tzw. dzicy lokatorzy, którzy zostali usunięci przez Sowietów po zdobyciu przez nich Pragi we wrześniu 1944 r. W zimie 1944/1945 obiekt ten stał się kwaterą główną NKWD na obszarze Polski Lubelskiej. Tu przez szereg tygodni urzędował gen. Iwan Sierow, tuż obok zaś płk P. Michajłow (dowódca praskiej grupy operacyjnej).(…) Ostatecznie latem 1945 r. przejął go WUBP w Warszawie – wykorzystując jako jeden z „podręcznych” aresztów.(…) W nowej roli występował on najprawdopodobniej do 1948 r., po czym został przekazany resortowemu kwaterunkowi i zasiedlony przez funkcjonariuszy UB i ich rodziny.”

– Śladami zbrodni, IPN 2013

W listopadzie 2014 roku Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu podjęło działania mające na celu ocalenie od zapomnienia i zniszczenia, miejsca pamięci jakim są byłe kazamaty NKWD na Strzeleckiej 8 w Warszawie. W toku sprawy Kolekcjonerzy Czasu zostali uznani za stronę w postępowaniu konserwatorskim, a cała sprawa cieszyła się dużym poparciem i zainteresowaniem społecznym. Wiele organizacji społecznych jak również osób prywatnych napisało listy poparcia i podpisało petycję o objęcie przedmiotowego obiektu ochroną, zebrano blisko 3 tysiące podpisów, co utwierdziło nas w przekonaniu, że społeczeństwo nie jest obojętne na historię.
Droga do upamiętnienia i ochrony tego miejsca była długa i ciężka, podejmowane były liczne interwencje i pilotaże mające zapewnić bezpieczeństwo tego miejsca. W akcję włączył się również Burmistrz dzielnicy Praga Północ, p. Paweł Lisiecki, wspierając nas nie tylko „zza biurka” ale biorąc osobiście udział w interwencjach terenowych. 

W postępowaniu konserwatorskim zostaliśmy uznani za stronę.


Staraniami Stowarzyszenia wszystkie piwnice wspomnianej kamienicy w dniu 31.03.2015 r. zostały objęte ochroną konserwatorską, a w ich obrębie ma powstać za sprawą IPN, Izba Pamięci.


Działania Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu związane ze Strzelecką 8 można śledzić również na wydarzeniu na Facebooku:
Strzelecka 8 na Facebooku


 

Strzelecka 8 w mediach:

Chcą ratować świadectwa stalinowskich zbrodni na warszawskiej Pradze – link

Ocalmy ślady reżimu stalinowskiego na warszawskiej Pradze, petycja – link

Pamięć o zbrodniach komunistycznych – link

Katownie na łasce dewelopera – link

Prywatny deweloper rozebrał drzwi do katowni UB – link

Deweloper zdemontował drzwi dawnej katowni NKWD, prace wstrzymane – link

Deweloper zaciera ślady zbrodni – link

Deweloper niszczy ślady po Żołnierzach Wyklętych – link

Nie byłoby skandalu na Strzeleckiej 8, gdyby nie konserwator zabytków – link

Zatrzymano dewastacje – link

Zatrzymano dewastację miejsca kaźni – link

Zatrzymano dewastację, deweloper odpowie za zniszczenie – link

Strzelecka 8 w Telewizyjnym Kurierze Warszawskim – link

Wywiad z byłym więźniem katowni na Strzeleckiej 8 – link

Historyczne piwnice przy Strzeleckiej ocalone – link

Więzienia na Strzeleckiej 8 na liście zabytków – link

Weszliśmy do kazamatów NKWD, czytaliśmy napisy – link

Oględziny w katowni – link

Na Pradze w kazamatach NKWD – link

Muzeum Żołnierzy Wyklętych czy Dom Kultury? – link

Muzeum Żołnierzy Wyklętych nie powstanie – link

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w budynku dawnego NKWD nie powstanie – link

 


Poparli nas:

 


27.01.2016 – ostateczne potwierdzenie wpisania do rejestru zabytków


 

13.02.2016 – roboty trwają!

Na budowie praca wre. „Nowy” inwestor jednak nie pali się by odpowiedzieć na zaproszenie do współpracy. Tym bardziej jest to przykre, że inwestycję prowadzi pod adresem Środkowa 13, a nie Strzelecka 8. Tak wygląda główna kwatera NKWD, dziś.


08.03.2016
Instytut Pamięci Narodowej naturalnie chce na Strzeleckiej 8 stworzyć Izbę Pamięci, takie chęci deklaruje za każdym razem, gdy podnoszony jest temat i zadawane pytanie: co dalej?Jak się jednak nieszczęśliwie okazuje, do dnia dzisiejszego nie ma gwarancji, że takowa powstanie. W niniejszym piśmie IPN opisuje na jakim poziomie obecnie znajduje się kwestia stworzenia obiecanej placówki. Brak umowy z właścicielem obiektu, wcale nie wróży dobrze.
Sprawę monitorujemy.


30 maja 2016

Piwnice byłej katowni NKWD na Strzeleckiej 8 są chronione prawem, jednak troska o losy tej smutnej pamiątki, jakby się mogło zdawać, minionej epoki, nadal spędza sen z powiek, nie tylko nam. Co w ostatnim czasie dzieje się wokół zabytkowych piwnic?

9 maja 2016 r. Fundacja Otwarta Rosja udostępniła materiał filmowy, nagrywany w ubiegłym roku min. na Strzeleckiej. Zabrakło w nim materiałów jakie udostępniliśmy Fundacji ze swojej strony, jednak cieszy fakt, że w tak trudnych okolicznościach, Rosjanie podjęli równie trudny temat. Polecamy zapoznanie się filmem:

Fundacja Otwarta Rosja – film

18 maja 2016 roku Stołeczny Konserwator Zabytków p. Piotr Brabander na zapytanie Posła Pawła Lisieckiego poinformował o czynnościach jakie podejmowane były ze strony SKZ w zakresie ochrony piwnic byłej katowni. Informacje zawarte są w niniejszym piśmie, wciąż jednak pozostaje niedosyt…

26 maja 2016 r. opublikowany został również materiał filmowy TV Republika pt. Polityk też człowiek – Paweł Lisiecki. Były burmistrz Pragi, a obecnie Poseł na Sejm RP, bardzo mocno był zaangażowany w ratowanie zabytkowych piwnic, wspierając działalność naszego Stowarzyszenia. W materiale nie zabrało informacji właśnie o Strzeleckiej. Polecamy zapoznanie się z sylwetką Posła Pawła Lisieckiego:


15 czerwca 2016

„Na spotykaniu w siedzibie IPN  31.05.2016 ze strony dyr. Oddziału Warszawskiego padło oświadczenie, że jeżeli nie będzie decyzji IPN do końca czerwca 2016 r. to będzie oznaczało, że IPN z placówki przy ul. Strzeleckiej rezygnuje” – poinformował nas p. Andrzej Amanowicz pełnomocnik inwestora.

Obecnie na pytanie co dalej, trudno odpowiedzieć. Wysyłamy pisma i prośby do kolejnych ministerstw i instytucji, bo chcemy by na Strzeleckiej powstała Izba Pamięci lub filia Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

Jakie będą natomiast ruchy prywatnego inwestora, jak nam wiadomo, ten podejmie decyzję dopiero po 30.06.2016 r. najprawdopodobniej zamknie zabytkowe piwnice na klucz, a pomieszczenia mające wcześniej przeznaczenie dydaktyczne, wynajmie na działalność usługową.

Dziś (15.06.2016) również wysłaliśmy pisma do Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Z początkiem tygodnia poinformowaliśmy o narastającym problemie również Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Z informacji jakie posiadamy Rada Dzielnicy Praga-Północ, również planuje wystąpienie do Ministerstwa Sprawiedliwości o utworzenie na Strzeleckiej filii Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

W ubiegłym tygodniu wysłane zostało również pismo do oraz zapytanie dziennikarskie IPN sprawie planowanej jeszcze nie tak dawno Izby Pamięci. Niestety ani w jednym ani w drugim przypadku nie padła jeszcze odpowiedź. Jesteśmy również w kontakcie z p. Andrzejem Amanowiczem.

Dodatkowo, została uruchomiona petycja do Ministra Skarbu Państwa i Ministra Sprawiedliwości, mamy nadzieję, że wspólnymi siłami zdziałamy więcej!

Petycja do Ministrów – podpisz i podaj dalej!


21 czerwca 2016

W dniu 9 czerwca 2016 r. wysłaliśmy do IPN zapytanie o to co dalej z Izbą Pamięci, powołując się na konkretne, dostępne nam informacje. Odpowiedź przyszła szybko i równie szybko rozczarowała. 

Treść naszego zapytania ws. Izby Pamięci na Strzeleckiej 8, wysłanego do IPN.

W dniu 4 czerwca 2014 roku pomiędzy IPN, a One-Development Sp. z o.o. podpisany został list intencyjny w którym:
„IPN deklaruje, że jest zainteresowany podjęciem z Deweloperem negocjacji dotyczących przystosowania oraz najmu lokali wymienionych w pkt 1 na potrzeby prowadzenia w nich placówki dydaktyczno-edukacyjnej w ramach swojej działalności ustawowej (…)”

 

Podobna wola została wyrażona w piśmie znak: 7555 BDGII-053-1(7)/16 z dnia 01.03.2016  r.:

„Instytut planuje zorganizowanie przy Strzeleckiej 8 w Warszawie izby pamięci w piwnicach budynku  oraz placówki edukacyjnej na parterze budynku. W izbie pamięci nie przewiduje się jakiejkolwiek ekspozycji. Działalność placówki edukacyjnej obejmować będzie: organizację warsztatów i lekcji muzealnych, prezentacje materiałów filmowych, organizację i prezentacje wystaw czasowych, stałą ekspozycję poświęconą tematyce represji komunistycznego aparatu bezpieczeństwa państwa w Warszawie oraz regionie. Termin rozpoczęcia ww. działalności pozostaje nieokreślony, w związku z przedłużającymi się pracami budowlanymi prowadzonymi przez właściciela budynku oraz niezakończonymi negocjacjami w sprawie warunków najmu. (…) Obecnie właścicielem budynku jest firma Kropka BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dusza Pragi Spółka komandytowo-akcyjna, wcześniej działająca pod nazwą BI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dusza Pragi Spółka komandytowo-akcyjna. Od lutego 2016 roku negocjacje w sprawie prowadzone ze spółką KROPKABIS, a także prezesem firmy One-Development, który występuje jako pełnomocnik właściciela budynku.”

 

Pan Andrzej Amanowicz prezes firmy One-Development w dniu 08.06.2016 r. poinformował Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu o nieuregulowanej sytuacji w zakresie stworzenia przedmiotowej izby, pomiędzy inwestorem a IPN (…)

Ponieważ utworzenie dostępnej dla ogółu Izby Pamięci w piwnicach kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8, jest kwestią ważną społecznie, zwracamy się prośbą o udzielenie odpowiedzi na niniejsze pismo bez zbędnej zwłoki.

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy odpowiedź, która jest mocno wymijająca, biorąc pod uwagę palący problem niepewnego przeznaczenia obiektu. Otóż czemu umowa nie została podpisana pomiędzy Instytutem a właścicielem obiektu, mamy się dowiedzieć do dnia 9 sierpnia br. Cieszy szybka odpowiedź, deprymujące jest jednak takie odbijanie piłeczki w kwestii, która nie tylko nam leży na sercu…