Służba w odbudowie Stolicy

Budowa tego monumentalnego obiektu projektu polskiego architekta Jana Jakuba Gaya, zakończyła się w 1844 r. Spichlerz, z wyjątkiem zadań magazynowych był również przystosowany do pełniania funkcji obronnych. Na jego pierwszej kondygnacji znajdują się otwory umożliwiające prowadzenie ognia zarówno artyleryjskiego, jak również z broni palnej. W roli magazynu zbożowego występował do 1853 roku, czyli do czasu odkupienia go przez ówczesne władze wojskowe od Banku Polskiego. Wtedy to jego przeznaczenie się zmieniło i począł pełnić funkcję magazynu sprzętu saperskiego aż do 1939 roku. W czasie wojny został w znacznym stopniu zniszczony. Zachodnie, nieistniejące dzisiaj skrzydło zostało rozebrane na potrzeby odbudowy zniszczeń wojennych w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *