Apel – pochylnia stoczniowa Maurycego Fajansa

W roku 2011 na wniosek Fundacji Ja Wisła Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał Port Czerniakowski obejmując go tym samym prawną ochroną. Niestety na skutek remontu Portu uległa zniszczeniu zdecydowana większość jego zabytkowej substancji. Do dnia dzisiejszego ocalała pochylnia Stoczni Czerniakowskiej, na która przez lata troskliwie spoglądała barka Herbatnik.

Trwa remont pochylni w trakcie którego, zostało odkopane 50% terenu. Badania archeologiczne, które udało się wywalczyć organizacjom wspierającym inicjatywę zachowania Portu. Dzięki temu ujawnione zostały również bardzo dobrze zachowane bruki pochylni, kamienne bulwary, schody i tory do wodowania statków. Remont jednak został zawieszony, a sama pochylnia czeka na ostateczną decyzję o formie odbudowy. (pierwotny plan UM zakładał nowy obiekt w tym miejscu…) Co będzie dalej? – nie wiadomo.

Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu poparło już tę, jak również inne inicjatywy Fundacji, prosimy również innych o poparcie Apelu o odkopanie z gruzów całej pochylni stoczniowej Maurycego Fajansa i przeprowadzenie remontu zgodnego z zasadami sztuki konserwatorskiej.

Pochylnia Stoczni Czerniakowskiej jest unikatowym w skali kraju obiektem pochodzącym z 1904 r.

Więcej informacji na stronie: Fundacja Ja Wisła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *