Kuriozalna odpowiedź byłego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Odpowiedź Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków p. Rafała Nadolnego (jeszcze przed zmianą na obecną Konserwator p. Barbarę Jezierską) na  wniosek dotyczący objęcia ochroną konserwatorską byłego aresztu podręcznego NKWD na ul 11 Listopada 66, prowokuje tak wiele pytań, że nie sposób wszystkiego syntetycznie tu opisać.
Po pierwsze… przed uzyskaniem odpowiedzi na wniosek, złożyliśmy Uzupełnienie z prośbą o uznanie nas za stronę w postępowaniu konserwatorskim, w samej odpowiedzi na jej początku można natomiast przeczytać, że: Organizacja nie wystąpiła z równoczesnym żądaniem o dopuszczenie jej do udziału w postępowaniu na prawach strony. 

Dalej, pomimo iż w Regulaminie mamy jasno określone cele, oraz posiadamy doświadczenie w działaniach właśnie w zakresie praskich zabytków/katowni (np. Strzelecka 8) MWKZ twierdzi że: Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu nie uprawdopodobniło jednakże swoich kwalifikacji do występowania w sprawie oraz nie wskazało jak realnie jest w stanie kultywować, tak zarysowany interes społeczny. Pytanie zasadnicze, co to znaczy kultywować interes społeczny? Dodatkowo również tym piśmie, p. Nadolny  poddaje pod wątpliwość interes społeczny jaki reprezentuje Stowarzyszenie w przedmiotowej sprawie, jak również sugeruje, że obiekt może nie odpowiadać definicji zabytku… Informacje o przeznaczeniu tego obiektu w okresie reżimu komunistycznego można znaleźć w publikacjach IPN, dodatkowo do wniosku dołączone zostały zdjęcia inskrypcji pozostawionych przez przetrzymywanych tam ludzi, czy to nie wypełnia definicji zabytku o którym mowa w Ustawie? Punkt 1 art. 3 tej ustawy stanowi, że zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki lub zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną lub naukową, mało? To nie koniec „ciekawostek”:
Cele postulowane jako interes społeczny tj. ochrona pamięci martyrologii Polaków – ofiar NKWD są już realizowane w oparciu o wyszczególnione decyzje organu konserwatorskiego oraz działalność IPN. W tym miejscu należy przypomnieć znowu działalność naszej organizacji przy postępowaniu konserwatorskim w sprawie Strzeleckiej 8. Proces upamiętniania tego miejsca trwał od 2005 roku, został zapoczątkowany przez IPN i zakończył się wpisaniem 16 z 40 dawnych cel, do rejestru zabytków. W 2014 roku Stowarzyszenie podjęło czynności mające na celu rozszerzenie tej ochrony o pomieszczenia stanowiące jeszcze większe świadectwo historii niż wcześniej wspomniane 16. Udało się w ciągu nie całych 6 miesięcy… miesięcy a nie lat! Czy zatem działalność organizacji pozarządowych w zakresie dbałości o dziedzictwo nie jest potrzebna?
Na szczęście zmiana na stanowisku Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest już za nami, a p. Barbara Jezierska przy okazji obchodów 1 marca, jasno określiła wagę ochrony tego typu obiektów. Będziemy wnioskować dalej!
Więcej: 11 Listopada 66

Odpowiedź p. Nadolny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *