11 Listopada 66 – obiekt pełniący funkcje śledcze – podejście drugie

Należy opracować program kompleksowej ochrony miejsc kaźni polskich patriotów bądź to poprzez ochronę konserwatorską (…) przeznaczenie do zachowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, bądź poprzez ustanawianie przez władze na wniosek ROPWiM miejsc pamięci narodowej, chroniąc je przed zniszczeniem lub komercjalizacją lub przeznaczeniem na lokale usługowe – napisała w swoim artykule p. Barbara Jezierska Mazowiecka Wojewódzka Konserwator Zabytków  przy okazji  5. rocznicy obchodów  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca tego roku.
W dniu dzisiejszym złożyliśmy kolejny wniosek o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, kamienicy przy ul 11 Listopada 66. W uzasadnieniu odnieśliśmy się do źródeł IPN jak również do przywołanego wcześniej stanowiska p. Barbary Jezierskiej. Mamy nadzieję, że tym razem obiekt będzie wpisywał się w definicję zabytku nieruchomego, jaką podaje Ustawa.

Więcej: 11 Listopada 66

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *