Prace dokumentacyjne na cmentarzu w Wólce Łasieckiej

W miniony weekend Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu brało udział w pracach prowadzonych przez Zespół Archeologiczne Przywracanie Pamięci o Wielkiej Wojnie nad Rawką i Bzurą pod kierownictwem dr hab. Anny Zalewskiej.
Zespół APP tego dnia dokumentował pozostałości Cmentarza Wojennego z czasów I wojny światowej w Wólce Łasieckiej, gdzie z inicjatywy pana Łukasza Konopackiego i pana Jacka Słupskiego prowadzone są aktualnie z udziałem wolontariuszy w tym archeologów zaangażowanych w realizację projektu APP – prace dokumentacyjne i renowacyjne.
Jak wynika z tablicy informacyjnej znajdującej się przy cmentarzu i postawionej tam w 2014 roku przez Fundację Przydrożne Lekcje Historii (we współpracy z panem Jackiem Słupskim):

„Cmentarz w Wólce Łasieckiej jest jednym z niewielu zachowanych do dnia dzisiejszego miejsc pochówków, związanych z walkami pozycyjnymi prowadzonymi od grudnia 1914 r. do lipca 1915 r. na linii rzeki Rawki w rejonie miejscowości Bolimów, Wola Szydłowiecka oraz Mogiły. Cmentarz ten zajmuje powierzchnię 0,14 ha. Jego lokalizacja była ściśle związana z obecnością w Wólce Łasieckiej zaplecza, gdzie skoszarowane były jednostki z których żołnierze luzując poszczególne pododdziały w ramach regeneracji sił po bitewnym wysiłku, przemieszczani byli do polowych kwater tyłowych zorganizowanych przez pododdziały zabezpieczenia budowlanego. Jednostki te m.in. rekwirowały istniejące i jeszcze nie zniszczone działaniami frontowymi okoliczne obejścia. Rozlokowano w nich sztab i kadrę oficerską. (…)”

Prace APP obejmowały tego dnia m. in. konserwację poprzez dokumentację zlokalizowanych dotychczas elementów bardzo silnie przekształconego cmentarza, w tym dokumentację rysunkową i fotograficzną płyt nagrobnych oraz reliktów niemal całkowicie zniszczonego pomnika, napowierzchniowe rozpoznanie powierzchni cmentarza, wykonanie pomiarów pomocnych w określeniu tzw. mikroreliefu powierzchni cmentarza. Wszystkie prace prowadzone przez archeologów APP z udziałem członków Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu miały charakter nieinwazyjny.

Serdecznie dziękujemy pani dr hab. Annie Zalewskiej za możliwość wzięcia udziału w tej inicjatywie. Była ona dla nas kolejną żywą lekcją historii.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *