Strzelecka 8 trafia do Ministerstwa Sprawideliwości

W dniu 28 czerwca w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 o godzinie 16.00 rozpoczęła się XXIII sesja Rady Dzielnicy. Punktem 6 porządku obrad było przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ws. wystąpienia do Ministerstwa Sprawiedliwości o utworzenie filii Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Strzeleckiej 8 w Dzielnicy Praga-Północ.

Idea podjęcia takiej uchwały przedstawiona została przez burmistrza Wojciecha Zabłockiego, dając początek dyskusji nad tematem. Anna Straszyńska ze Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu odczytała list od p. Jacka Karczewskiego Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, w którym Dyrektor jednoznacznie udziela poparcia działalności Stowarzyszenia w zakresie dbałości o Strzelecką 8, jak również idei zorganizowania w tym miejscu placówki muzealnej. Głos zabrał również p. Leszek Żebrowski, publicysta i historyk, który krótko przybliżył ciężką historię komunizmu w Polsce oraz wskazał w jaki sposób w innych krajach zabezpieczane i wykorzystywane są miejsca pamięci. Dokumentowaniem przebiegu sesji zajął się Piotr Szymanowski z akcja-testament.pl (kamera), Anna Szwałkiewicz z napradze.waw.pl (foto) oraz Włodzimierz Datkowski z Kolekcjonerów Czasu (foto).


Uchwała w treści przedstawionej poniżej (ze względów technicznych obecnie dostępny mamy tylko projekt – będziemy aktualizować) , została przyjęta niemal jednogłośnie: 19 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu (Mariusz Borowski i Ireneusz Tondera).


W trakcie obrad głos zabrał również p. Kamil Ciepieńko, przypominając min. o petycji Stowarzyszenia, pod którą nadal są zbierane podpisy.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pierwsze pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie zostało przez nas wysłane 15 czerwca br. (czekamy na odpowiedź). Pismo otrzymało również Ministerstwo Skarbu Państwa, które sprawę do wyjaśnienia przekazało Instytutowi Pamięci Narodowej.

Dnia 20 czerwca br. Dyrektor Generalny IPN na pismo Stowarzyszenia z dnia 9 czerwca br. zawierające pytanie o realizację projektu Izby Pamięci na Strzeleckiej 8, poinformował, że:

Z uwagi na to, że nie są mi znane okoliczności, które uniemożliwiły zawarcie umowy najmu z prywatnym właścicielem obiektu, nie posiadam również dokumentów urzędowych lub innych danych, które pozwoliłyby na przedstawienie informacji pełnej, adekwatnej do treści wniosku, załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

W celu pozyskania odpowiednich informacji, wystąpiłem do Dyrektora Oddziału IPN w Warszawie, jako organu bezpośrednio zaangażowanego i nadzorującego działania w sprawach umowy, o przekazanie danych w zakresie określonym w Pani wniosku.

Wywiązując się z obowiązku zawiadomienia wnioskodawcy o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie i wyznaczenia nowego terminu jej rozpatrzenia (…) zawiadamiam, że odpowiedź na wniosek zostanie Pani udzielona w terminie do 9 sierpnia 2016 r.

Petycja nadal jest aktywna i czeka na kolejne podpisy, to ważny głos społeczeństwa, który może zabrać każdy z Was, zarówno podpisując jak i zostawiając komentarz. My ze swojej strony zapewniamy, że nie poprzestaniemy w działaniach i będziemy podejmować kolejne kroki.

W tym miejscu chcemy również serdecznie podziękować p. Jackowi Karczewskiemu za pismo poparcia oraz p. Leszkowi Żebrowskiemu za dzisiejszą obecność i wystąpienie.

Informacji o tematyce dzisiejszej sesji udzielał również Portal Warszawski.

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *