Odpowiedź IPN ws. Strzeleckiej 8

„Jednocześnie Instytut podtrzymuje gotowość do podpisania wynegocjowanej wcześniej umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.”

W dniu wczorajszym (29.06.2016 r.) spłynęła do nas odpowiedź ws. Izby Pamięci na Strzeleckiej 8. Wynika z niej, że Instytut nadal jest zainteresowany stworzeniem na Strzeleckiej obiecywanej placówki, na przeszkodzie jednak faktycznie stoją kwestie finansowe, które przerosły Instytut w związku ze zmianą oferty właściciela kamienicy. 25 maja 2016 roku, właściciel złożył Instytutowi ofertę sprzedaży piwnic i części parteru za 2.5 mln zł (bez wykończenia wnętrz lokalu) lub 3 mln 238 tys. zł z uwzględnieniem wykończenia pomieszczeń. Z pisma wynika również, że IPN nie składa zupełnie broni i wystąpił do Ministra Finansów w sprawie zwiększenia projektu budżetu IPN na rok 2017 w zakresie wydatków majątkowych o 2.5 mln zł. Jest to wiadomość która daję cień szansy na realizację planu, pytanie tylko czy inwestor zaczeka? – W tym samym piśmie IPN informuje, że właściciel  wyznaczył termin do 15 czerwca 2016 roku na podpisanie z Instytutem umowy przedwstępnej oraz do 28 lutego 2017 roku na zawarcie umowy przyrzeczonej, co oznacza, że w chwili obecnej, pierwszy z wyznaczonych terminów już minął…

Przy okazji informujemy, że w związku z komunikatem prasowym IPN, dotyczącym zakresu działań Instytutu ws. Strzeleckiej 8 oraz niejasności mogących nasuwać się w związku z zapisem w nim zawartym:

Dzięki staraniom Instytutu 8 marca 2013 r. decyzją nr 186/2013, a następnie decyzją nr 247/2015 z 31 marca 2015 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków pomieszczenia piwniczne zlokalizowane w budynku przy ul. Strzeleckiej 8.

zwiększenie zakresu ochrony piwnic przy Strzeleckiej 8 (ochrona konserwatorska 16 pomieszczeń rozszerzona została do wszystkich pomieszczeń piwnicznych, korytarzy oraz schodów zlokalizowanych pod przedmiotową kamienicą), było wynikiem działalności Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu, tj. złożenia wniosku o objęcie przedmiotowego obiektu ochroną prawną, wraz z uzasadnieniem i dowodami w postaci zdjęć oraz wspomnień jednego z przetrzymywanych tam ludzi. Poniżej dokumenty to potwierdzające:
1. Wniosek Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu złożony w dniu 18 listopada 2014 roku do MWKZ o wpisanie do rejestru zabytków pozostałej części piwnic.
2. Pismo Stowarzyszenia do IPN z prośbą o zaopiniowanie zasadności złożonego przez Stowarzyszenie wniosku do MWKZ.
3. Pismo z MWKZ do dr. Tomasza Łabuszewskiego (IPN) o udostępnienie wszelkich posiadanych przez IPN materiałów i dokumentacji dot. Strzeleckiej 8, w związku ze złożonym przez Stowarzyszenie wnioskiem
4. Odpowiedź IPN na pismo Stowarzyszenia
5. Postanowienie MWKZ nr 49/2015 o wznowieniu postępowania.

IPN, oczywiście nie pozostał bierny w tej sprawie, prowadząc szeroko zakrojone badania zgodnie z działalnością statutową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *