Ząbkowska 14 – interwencja – prace zgodne z pozwoleniami

W związku z niepokojąco wyglądającymi pracami prowadzonymi przy Ząbkowskiej 14, w dniu 16 czerwca br. wystąpiliśmy do Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji prac oraz ich zgodności z uzyskanymi pozwoleniami:

W chwili obecnej zakres prowadzonych robót na podstawie uzyskanych pozwoleń, budzi niepokój ze względu na inwazyjność wykonywanych prac. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że doszło do naruszenia konstrukcji sklepienia przejazdu bramnego, co może stanowić duże zagrożenie zarówno budowlane, jak i dla zabytkowej substancji obiektu. Ze względu na zakres i tempo prowadzonych prac prosimy o przeprowadzenie kontroli w możliwie najbliższym terminie.


W dniu dzisiejszym (30.06.2016) otrzymaliśmy odpowiedź, dotyczącą przeprowadzenia wizji terenowej w przedmiotowym miejscu:

Stołeczny Konserwator Zabytków przeprowadził kilkukrotnie wizję w terenie (ostatnia w dniu 15 czerwca 2016 r.) w celu sprawdzenia zgodności wykonywanych prac z wydanym pozwoleniem. Analiza stanu nieruchomości w trakcie ww. wizji terenowych wykazała, że prace prowadzone są zgodnie z pozwoleniem. W związku z powyższym nie ma podstaw do podjęcia działań interwencyjnych lub kontrolnych.

O ile zakres prowadzonych prac przez inwestora nie dziwi nikogo, to fakt, że zrobienie „wydmuszki” z zabytku (niestety jeszcze nie rejestrowego) zgodnie z prawem, może zastanawiać miłośników historii oraz pamiątek minionych epok.

Mimo wszystko, warto być czujnym…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *