Komisja konserwatorska na Ząbkowskiej 14

Przypomnijmy: kamienica wybudowana w latach 1865-1866 dla p. Elżbiety Podbielskiej, przetrwała pożar ul Ząbkowskiej – trawiący niemal wszystkie domostwa w czerwcu 1868 r.
W dniu 19 lipca br. na Ząbkowskiej 14 odbyła się komisja konserwatorska. W spotkaniu wzięli udział: Anna Straszyńska (Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu), Adam Lisiecki (Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu), Janusz Sujecki (z up. Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu) oraz przedstawiciele ze strony Ząbkowska 14 Sp. z o.o. i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  Oględziny przeprowadzone zostały zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, spisany został również protokół.

„ W trakcie oględzin obecne strony miały możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie. W wyniku oględzin ustalono co następuje:

Budynek parterowy, frontem skierowany do ulicy Ząbkowskiej. Murowany z cegły częściowo podpiwniczony. Budynek objęty ochroną konserwatorską w ramach wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego ul. Ząbkowskiej. W budynku prześwit bramny z zachowanymi wrotami drewnianymi. Od strony ulicy Ząbkowskiej otwory okienne i drzwiowe dawnych lokali usługowych. Obecnie w budynku trwają prace budowlane polegające na wymianie stropów, przewidziane jako żelbetowe, nowej klatki schodowej żelbetowej, pogłębieniu piwnicy, wymianie konstrukcji dachowej i połaci  (odtwarzającej wcześniejszą). Wykonano wieńce obwodowe, zabezpieczono sklepienia przejazdu bramnego, od strony frontowej  budynek zabezpieczony dla przechodniów. Inwestor posiada stosowne pozwolenia na przeprowadzanie prac. Wykonano dokumentację fotograficzną.

Anna Straszyńska: podtrzymujemy stanowisko wyrażone w piśmie dotyczącym wpisu przedmiotowego budynku do rejestru zabytków.”

Zwołana komisja miała za zadanie ocenę zasadności objęcia obiektu ochroną. O ile stanowisko jednego z przedstawicieli WUOZ wzbudziło kontrowersje wśród społeczników (pan podważał zasadność rozpatrywania wpisu obiektowego, skoro układ Ząbkowskiej został już objęty ochroną prawną, zabytku w tym miejscu nie widział) to przedstawiciele spółki, wykazali chęć dialogu i udostępniali do wglądu dokumentację. Należy przy tym zaznaczyć, że działania Stowarzyszenia nie są skierowane przeciwko deweloperom czy inwestorom, a tylko i wyłącznie w kierunku ochrony dziedzictwa.

Wnioski… Z budynku pozostały mury obwodowe, przejazd bramny i wrota. Konstrukcja ścian jest w stanie dobrym, dodatkowo zabezpieczona i wzmacniana przez inwestora. Przejazd bramny, w stanie słabym, obecnie jest zabezpieczony, jeżeli uda się go wyremontować – zostanie, jeżeli nie, zostanie odtworzony. Wrota w stanie zadowalającym, wymagają konserwacji i w naszym rozumieniu, powinny zostać wyeksponowane w widocznym miejscu, jeżeli ich stan nie pozwoli na pełnienie dotychczasowej funkcji – są oryginalne! Spacer po „zapleczu budowy” pozwolił również na ocenę starej, zdemontowanej więźby dachowej, która w dużej mierze zdecydowanie pamięta czas budowy obiektu, część bowiem wymieniana była w latach 20-tych XX wieku. W jednej ze starych drewnianych bel znajduje się prawdopodobnie odłam pocisku artyleryjskiego (taka teza została wysunięta przez p. Janusza Sujeckiego), co również może znaleźć potwierdzenie w ostrzelanej ścianie kamienicy z numerem 12.  Cegły zarówno zmagazynowane na wolnym powietrzu, jak i te które nadal tworzą mury „czternastki” nie posiadają sygnatur, nieliczne mają odcisk „104”.

Elewacja frontowa ma zostać całkowicie odtworzona. Znajdą się tam witryny dawnych lokali usługowych, gzyms, którego na jednym ze skrzydeł w chwili obecnej już nie ma i okienka u szczytu fasady, również.

Czekamy zatem na opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Więcej o interwencji: Ząbkowska 14

Zdjęcia przed remontem: Szaleniec nie dał rady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *