11 Listopada 66 nadal bez decyzji MWKZ

Pierwszy wniosek (26.01.2016 r.) złożony przez Stowarzyszenie w sprawie objęcia kamienicy przy ul. 11 Listopada 66 ochroną prawną, wpłynął do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w styczniu tego roku. Ten jednak (jeszcze wtedy p. Rafał Nadolny), stwierdził że

Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu nie uprawdopodobniło jednakże swoich kwalifikacji do występowania w sprawie oraz nie wskazało jak realnie jest w stanie kultywować, tak zarysowany interes społeczny.

W związku z tym, w chwilę po objęciu przez p. Barbarę Jezierską stanowiska Mazowieckiego Konserwatora, Stowarzyszenie ponownie (21.03.2016 r.) złożyło wniosek o wpis obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Reakcja była szybka i dobrze rokująca, otrzymaliśmy pismo MWKZ skierowane do p. Anny Marii Anders Przewodniczącej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z prośbą o ustosunkowanie się do naszego postulatu i od tamtej pory cisza.

Nie poddając się w taki istotnej sprawie jaką jest ochrona miejsc pamięci w dniu 04.07.2016 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, złożyliśmy pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ochrony przedmiotowej kamienicy, dosyłając tym samym dodatkową opinię Instytutu Pamięci Narodowej ws. miejsc związanych z reżimem komunistycznym.

To niestety nadal nie wpłynęło na wydanie decyzji w powyższej sprawie. W związku z brakiem odpowiedzi lub jakiejkolwiek informacji zwrotnej, w dniu dzisiejszym złożone zostało wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, ponieważ do takowego doszło. Mamy przy tym nadzieję, że tym razem uda się uzyskać odpowiedź i wszcząć postępowanie mające na celu objęcie kamienicy ochroną prawną.

Więcej o interwencji TU oraz rys historyczny:11 Listopada 66.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *