Uchwała Rady Dzielnicy była na wakacjach – Strzelecka 8

W dniu 28 czerwca br. na sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ, została podjęta uchwała o wystąpieniu Zarządu Dzielnicy do Ministra Sprawiedliwości ws. Strzeleckiej 8. Szerzej o tym pisaliśmy TU. W związku z tak podjętym stanowiskiem, Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu w dniu 20.07.2016 roku, złożyło zapytanie Burmistrzowi Wojciechowi Zabłockiemu, jaki jest etap realizacji postanowień uchwały i jakie kroki zostały podjęte w kierunku Strzeleckiej 8.

W dniu 08.08.2016 r., otrzymaliśmy odpowiedź z której wynika, że wspomniane wyżej wystąpienie do Ministerstwa nastąpiło 29.07.2016 roku, sprawa będąca niemal palącą, przeleżała niestety w kuwecie z dokumentami w Urzędzie Dzielnicy przez miesiąc czasu, mimo że w jej treści znajduje się bardzo jasny i klarowny zapis:

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W wystąpieniu Zarządu Dzielnicy do Ministra Ziobro, w piśmie przewodnim, poza krótkim rysem historycznym budynku przy Strzeleckiej 8, możemy przeczytać o zaangażowaniu dzielnicowego magistratu w sprawę:

Uchwała jest wynikiem wieloletnich starań obecnych władz Dzielnicy o upamiętnienie na terenie Pragi-Północ Żołnierzy Wyklętych (…) Realizując zapisy ww. uchwały, zwracam się do Pana Ministra z Prośbą o stworzenie filii Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w tym miejscu.

Należy przy tym sprostować, że wieloletnie starania, zostały zapoczątkowane przez poprzednie władze w tym przez p. Pawła Lisieckiego Posła na Sejm RP, ówczesnego Burmistrza, a obecne działania Urzędu, są w naszym rozumieniu niejako kontynuacją tego… trochę rozwleczoną w czasie, niestety.

W odpowiedzi na pytanie jakie kroki zostały podjęte ws. Strzeleckiej, dowiadujemy się:

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż Zarząd Dzielnicy podejmuje rozmowy z przedstawicielami instytucji państwowych m. in. warszawskimi parlamentarzystami w celu uzyskania wsparcia w przedmiotowej sprawie. Kolejne kroki Zarządu Dzielnicy będą uzależnione od efektów już podjętych działań.

Tak enigmatyczna informacja nie jest jednak uspokajająca i zadowalająca dla nas jako strony społecznej tej sprawy, w zasadzie nie wynika z niej zbyt wiele, a powinno bo zapytanie jest dosyć jasno sformułowane, a my jako organizacja prowadząca tę sprawę od niemal dwóch lat, mamy prawo do informacji.

Na myśl przychodzą smutne wspomnienia lat okupacji… kiedyś czekali na wyrok, amnestię, ratunek… dziś Żołnierze Wyklęci czekają na Uchwałę …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *