Reduta Ordona wpisana do rejestru!

Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu jest członkiem Komitetu Zachowania Reduty Ordona. Wspierając prace Komitetu, niejednokrotnie byliśmy świadkami wielowymiarowych problemów związanych z walką o ochronę historycznej Reduty Ordona. 
W kwietniu 2014 roku Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Oddział w Warszawie, złożyło do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków wniosek o wpis do rejestru „(…) fragmentu pola bitwy – pozostałości po umocnieniach wojennych Warszawy z czasów Powstania Listopadowego zwanego w terminologii wojskowej Redutą (dziełem) nr 54, a w pamięci Polaków zakorzenionej pod nazwą „Reduta Ordona”.” Rok później wniosek został uzupełniony o postulat objęcia ochrona większego terenu.

W naszym wniosku argumentowaliśmy by wpisu dokonać zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zabytków (ust.1 pkt 1 lit. h) „Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania: zabytki nieruchome będące, w szczególności miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji” nie zaś jako zabytek archeologiczny. Na załączniku graficznym obrysowaliśmy jako jeden blok – obszar proponowany do objęcia ochroną – jako fragment pola bitwy.

– profil na FB SNAP

W wyniku tych działań w listopadzie 2015 roku MWKZ wydał decyzje o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych dzieła fortyfikacyjnego NR 54 (Reduta), pozostałości po umocnieniach obronnych Warszawy i miejsca walk stoczonych 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego. Niestety mimo starannie przygotowanego wniosku, decyzja posiadała liczne błędy, dodatkowo została zaskarżona przez właścicieli działek, czego wynikiem było uchylenie przez Ministerstwo wydanej decyzji.

Po rozpatrzeniu sprawy, w dniu 12 września br. MWKZ wydał ponowną decyzję,

„(…) wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego miejsce walki stoczonej 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego (29 listopada 1830 – październik 1831) wraz z reliktami umocnienia obronnego – dzieła fortyfikacyjnego nr 54.

Wyżej wymieniony obszar definiują następujące działki o nr ew.: 5 (część), 10/3, 10/4, 10/5, 14/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 22, 23, 24/4, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 25, 26, 52 – położone w obrębie 2-03-02, w rejonie Alei Jerozolimskich – al. Bohaterów Września – ul. Na Bateryjce (dzielnica Ochota), (…)”

Jako członkowie Komitetu Zachowania Reduty Ordona, nie składamy broni, jest jeszcze sporo do zrobienia,

„Co zamierza czynić w tej sprawie Komitet Zachowania Reduty Ordona?

Spodziewaliśmy się tego, że będzie ten wpis, dlatego w tej chwili przygotowujemy własną koncepcje zagospodarowania terenów Reduty Ordona. Mamy w naszym gronie specjalistów, w tym architektów fortyfikacji, historyków i wspólnie opracowujemy ogólną wizualizację tego miejsca, którą przedstawimy wkrótce władzom Warszawy i centralnym. Już raz spotkaliśmy się z Ministerstwem Kultury i nie dostaliśmy odmownej odpowiedzi na złożoną przez nas propozycję, dotyczącą godnego uczczenia i uznania terenu Reduty Ordona za miejsce pamięci narodowej oraz powołania tam instytucji kultury. Poinformowano nas, że teren ten jest przedmiotem szczególnej troski ministra kultury. ”

 

– Hanna Plicicka-Ciura, wPolityce.pl

Wpis do rejestru zabytków nieruchomych, historycznego szańca mówi o tym, że właściciele działek swoje plany będą musieli konsultować ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, by wykluczyć możliwość prowadzenia na tym terenie prac nie związanych z jego przebadaniem i upamiętnieniem, wymagane jest wykupienie terenu przez miasto, do tego jeszcze daleka droga…

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *