11 Listopada 66 – nie składamy broni

Ponieważ kwestia objęcia ochroną prawną dawnego aresztu podręcznego wykorzystywanego przez komunistyczne aparaty represji, dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest sprawą niezbyt istotną, wystąpiliśmy do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą o pomoc.


Działając na podstawie regulaminu Stowarzyszenia w dniu 21.01.2016 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych kamienicy zlokalizowanej przy w/w adresie. Pismo dekretowane do p. Rafała Nadolnego jako ówczesnego wojewódzkiego konserwatora zabytków, oparte było o materiały zgromadzone w publikacji IPN „Śladami zbrodni”, oraz dokumentację fotograficzną Stowarzyszenia. Złożony został również wniosek o uznanie organizacji za stronę w postępowaniu (26.01.2016 r.). W dniu 12 lutego 2016 roku otrzymaliśmy odpowiedź od MWKZ z odmową objęcia ochroną prawną obiektu, z podaniem kuriozalnej argumentacji:

„Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu nie uprawdopodobniło jednakże swoich kwalifikacji do występowania w sprawie oraz nie wskazało jak realnie jest w stanie kultywować, tak zarysowany interes społeczny.”

W dniu 21.03.2016 roku złożyliśmy ponownie wniosek do nowego konserwatora wojewódzkiego p. Barbary Jezierskiej. Pani Jezierska w dniu 25 marca wystąpiła do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o opinię w tej sprawie. Następnie dnia 06.05.2016 roku, Anna  Straszyńska z naszego Stowarzyszenia odbyła spotkanie z p. Jezierską, którego tematem były głównie praskie katownie. W czasie spotkania p. Barbara Jezierska wyraziła pełną aprobatę dla objęcia ochroną prawną miejsc kaźni polskich patriotów, tym bardziej, że w dniu 1 marca br. p. Jezierska na stronie MWKZ opublikowała artykuł potwierdzający konieczność wszczęcia ochrony takich miejsc – na niego powoływaliśmy się również we wniosku złożonym do p. Barbary Jezierskiej. Ponieważ przez długi czas nie otrzymywaliśmy odpowiedzi, w związku z tym w dniu 04.07.2016 r. przesłane zostało do MWKZ uszczegółowienie, poparte pismem z IPN w którym zawarta została informacja potwierdzająca wykorzystanie min. 11 Listopada 66 przez komunistyczny aparat represji, to jednak na nic się zdało. Ze względu dalszy brak odpowiedzi urzędu konserwatorskiego w dniu 11.08.2016 roku wysłane zostało wezwanie do usunięcia naruszenia prawa – brak odpowiedzi. Odpowiedź przyszła szybko (17.08.2016) – odmowa, odwołująca się do poprzedniej kuriozalnej decyzji jaką wydał p. Nadolny.

Nie mając kolejnych argumentów, poprosiliśmy Instytut Pamięci Narodowej o pomoc w tej sprawie. W rozmowie z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem przedstawione zostały wszystkie pisma związane ze sprawą (9 października zostały udostępnione dla IPN). Profesor Szwagrzyk piastujący obecnie stanowisko wiceprezesa IPN jednoznacznie potwierdził konieczność otoczenia ochroną takich miejsc.

Obiekt w aktualnym stanie jest kolejny raz niezabezpieczony, brakuje zabezpieczenia okna na parterze, przez co kamienica stała się zagłębiem narkotykowym, o czym dwukrotnie informowany był ZGN telefonicznie. Dodatkowo, kamienica znajduje się na liście roszczeń dekretowych, w związku z czym, jej los nie jest pewny.

Pocieszające jest to, że prof. Krzysztof Szwagrzyk obiecał pomóc w tej sprawie, na co czekamy i jesteśmy gotowi do podjęcia szerokiej współpracy. Ze strony IPN wspierać nas będzie p. Anna Szeląg Zastępca Dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji.

Więcej o podejmowanych wcześniej działaniach: 11 Listopada 66 – interwencje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *