Kontrola stanu zachowania i zabezpieczenia zabytku – Strzelecka 8

W dniu 20 września br. po otrzymaniu niepokojących wieści od mieszkańców okolicy ulicy Strzeleckiej, jak również po wstępnej ich weryfikacji, Stowarzyszenie złożyło wniosek do Stołecznego Konserwatora Zabytków o przeprowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia i zachowania zabytku, jakim są pamiątkowe piwnice przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie. 

Wniosek został przesłany zarówno drogą elektroniczną jak również złożony w wersji papierowej w Urzędzie. W dniu 14 października 2016 r. otrzymaliśmy odpowiedź:

(…) informuję, że została zaplanowana kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie stanu zachowania i zabezpieczenia ww. zabytku.

Społeczne zaangażowanie w monitorowanie spraw ważnych dla dziedzictwa narodowego, jest podstawą do budowania tożsamości zarówno lokalnej jak i historycznej. Natomiast współpraca Urzędów z organizacjami pozarządowymi powinna być gwarancją rozwoju tego typu działań kierunkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *