Kontrola BSKZ na Strzeleckiej 8 wykazała nieprawidłowości

W dniu 26.10.2016 roku przeprowadzona została przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie stanu zachowania i zabezpieczenia piwnic w budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, wpisanych do rejestru zabytków pod numerem A-1124.
Z przeprowadzonych czynności spisany został protokół w którym opisano stan faktyczny:

W budynku przy ulicy Strzeleckiej trwają prace związane z nadbudową i zmianą sposobu użytkowania obiektu. Prace są prowadzone na wysokości 1-3 piętra istniejącego budynku i w obrębie nadbudowy. W piwnicach objętych ochroną konserwatorską nie stwierdzono prowadzenia żadnych prac. Budowa jest ogrodzona i objęta całodobową ochroną. Z oświadczenia przedstawiciela inwestora wynika, że nie posiada on wiedzy, by na teren budowy wstęp miały osoby nieupoważnione. Od strony ul. Strzeleckiej część okien piwnic, które są pozbawione stolarki lub szkolenia, zostały przesłonięte płytami OSB. Część okien (jedno od strony ul Strzeleckiej i okna od strony podwórza) pozostawiono nieosłonięte. Z informacji przekazanych przez inwestora wynika,m że pozostawienie okien nieosłoniętych ma na celu zapewnienie wentylacji pomieszczeń piwnicznych. Do piwnic prowadzą schody z klatki nr 1. i klatki nr 2. Wejście do piwnic z klatki nr 1 zostało zabezpieczone przy pomocy płyty OSB umieszczonej na oryginalnej stolarce. Wejście do piwnic z klatki nr 2 zostało zamknięte przy użyciu gwoździ umieszczonych w oryginalnej stolarce./ W pomieszczeniach piwnicznych stwierdzono podwyższoną wilgotność i miejscowe zacieki, których przyczyną jest przedostanie się wody przez stron z kondygnacji powyżej. Przedstawiciel inwestora poinformował, że zawilgocenie piwnic może być związane z pracami przy wykończeniu nowego poszycia dachu. Z informacji przekazanych przez inwestora  wynika, że prace przy dachu zostaną wkrótce zakończone. Na zachowanej historycznej stolarce części drzwi w piwnicach stwierdzono występowanie białych nalotów wynikających z …. [problem z odczytaniem słowa] biologicznego substancji zabytku. W części pomieszczeń (pod schodami i na korytarzu) stwierdzono występowanie wtórnych napisów będących efektem aktów wandalizmu. W trakcie kontroli nie było jednak możliwości jednoznacznego stwierdzenia czy napisy powstały w okresie od ostatniej kontroli prowadzonej przez BSKZ. W trakcie kontroli przedstawiciele BSKZ poinformowali przedstawiciela inwestora, że wykonana w dniu dzisiejszym dokumentacja fotograficzna wtórnych napisów zostanie porównana z posiadaną dokumentacją z poprzedniej kontroli. W pomieszczeniach piwnicznych nie stwierdzono zalegania śmieci. Miejscowo w piwnicach znajduje się gruz, który prawdopodobnie jest pozostałością po pracach prowadzonych przy elewacji lub innych pracach prowadzonych przez poprzedniego właściciela. W trakcie kontroli wykonano dokumentację fotograficzną, która będzie stanowiła materiał porównawczy. Przedstawiciel inwestora poinformował, że zostanie wydana dyspozycja zabezpieczenia stwierdzonych przecieków na kondygnacji nad piwnicą.

Niestety z informacji przez nas posiadanych nie są to jedyne nieprawidłowości jakie mają miejsce w obrębie zabytkowych piwnic. Sprawa ta jednak ma swój dalszy bieg o czym będziemy informować w kolejnych dniach.

Więcej informacji dot. interwencji: TU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *