11 Listopada 66 – wniosek do Generalnego Konserwatora Zabytków

W dniu dzisiejszym, pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru, wysłany został wniosek do p. Magdaleny Gawin Generalnego Konserwatora Zabytków o podjęcie działań w zakresie objęcia ochroną prawną 11 Listopada 66 – czego odmówił dwukrotnie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Od czasu otrzymania odmowy od MWKZ w tym zakresie, uzyskaliśmy opinie dotyczące zasadności ochrony tego miejsca wydane min. przez Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Bitwy pod Grunwaldem czy Fundację Willa Jasny Dom.
Dodatkowo dołączona została cała dokumentacja związana z naszym wnioskowaniem o ochronę tego obiektu i dokumentacja zdjęciowa. Mamy nadzieję, że tym razem nasza argumentacja okaże się wystarczająca.

„Z badań przeprowadzanych przez Instytut Pamięci Narodowej wynika jednoznacznie, iż w latach 1944-1945 budynek położony w Warszawie przy ul. 11 Listopada 66 był wykorzystywany  jako obiekt śledczy, w którym funkcjonariusze NKWD lub Smiersza  prowadzili przesłuchania i w którego piwnicach zorganizowany był areszt. (…) Miejsce to, jak wiele podobnych na warszawskiej Pradze, to milczący świadkowie historii, To miejsca kaźni Polaków dokonywanej przez sowieckiego okupanta, a następnie przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa komunistycznego państwa, które w niemal niezmienionym stanie zachowały się do dziś. Nie ulega wątpliwości, iż należy podjąć kompleksowe i skoordynowane działania mające na celu nie tylko uchronienie tych miejsc przed dalszą degradacją lub zmianą ich przeznaczenia na cele  licujące z powagą należną tym miejscom, ale zorganizowanie tam izb pamięci, pomników historii.”

– fragment opinii IPN

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *