Pismo do Prezydenta RP i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Strzelecka 8

22 Listopada pocztą tradycyjną, za potwierdzeniem odbioru Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu złożyło kolejne pisma ws. upamiętnienia w godny sposób Strzeleckiej 8.

W piśmie do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, prosiliśmy o podjęcie przez Głowę Państwa stosownych kroków by zapobiec zacieraniu historii o Polskich Bohaterach

Zwracam się do Pana jako Prezydenta RP, Zwierzchnika Sił Zbrojnych ale przede wszystkim Polaka, proszę o interwencję w sprawie zachowania tego miejsca i stworzenia tam Izby Pamięci, godnej ofiary złożonej przez działaczy podziemia niepodległościowego.

Z uwagi na istotę sprawy oraz jej palący charakter, prosiliśmy o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, skąd pośpiech? – Przypominamy, że w dniu 9 listopada złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (niszczenie zabytku) do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ.

W piśmie do  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, również prosiliśmy o pomoc, a konkretnie o wsparcie w zakresie zachowania miejsca Pamięci Narodowej jakim są piwnice kamienicy przy Strzeleckiej 8 jak również wzięcie udziału w zorganizowaniu w tym miejscu Izby Pamięci:

Ponieważ Pan Minister w swoich kompetencjach posiada zadania realizowane przez nieistniejącą już Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie możliwości wsparcia Instytutu Pamięci Narodowej zarówno w negocjacjach z obecnym właścicielem obiektu, jak również o ile to możliwe partycypowania w kosztach stworzenia w kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8, Izby Pamięci, godnej ofiary złożonej przez działaczy podziemia niepodległościowego.

W obu przypadkach otrzymaliśmy potwierdzenie odbioru korespondencji, czekamy jednak nadal na odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *