Prokuratura nie widzi, czy nie chce widzieć zniszczeń – Strzelecka 8

W dniu 9 listopada 2016 r. Stowarzyszenie złożyło zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga Północ o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:

(…)z art. 108 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przez właściciela budynku położonego w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 8, KROPKA BIS Sp. z o.o. Dusza Pragi S.K.A poprzez naruszenie struktury zabytkowych pomieszczeń na skutek wykonywanych w budynku prac remontowo – budowlanych, jak również zaniechania usuwania skutków tych prac, zagrażających zabytkowej substancji piwnic.(…)

Niestety, Michał Chałubiński – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga – Północ postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w  tej sprawie:

Subsumcja powyższych rozważań w stanie faktycznym ustalonym w niniejszej sprawie prowadzi do wniosku, że sytuacja opisana w zawiadomieniu, nie nosi znamion czynu zabronionego. Przede wszystkim, podkreślenia wymaga, że wszystkie zgromadzone w tej sprawie dokumenty (zarówno zawiadomienie, jak też dokumentacja konserwatorska, czy
informacja przekazana przez IPN) wskazują na to, że zachodzą uzasadnione obawy, iż w może dojść do trwałego uszkodzenia substancji zabytkowej, piwnice kamienicy przy ul. Strzeleckiej znajdują się bowiem obecnie w stanie stwarzającym zagrożenie wystąpienia takiego skutku. Stan zagrożenia czy ryzyko wystąpienia skutku, nie świadczy natomiast o jego zaistnieniu, tj. nie jest równoznaczny ze „zniszczeniem” albo „uszkodzeniem” zabytku (ani choćby z usiłowaniem popełnienia powyższego przestępstwa).

Oznacza to, że dla Prokuratury piwnice przy Strzeleckiej 8 nie zostały zniszczone, albo są zniszczone za mało. To że drzwi gniją, a razem z nimi inskrypcje, to że cegły za chwilę mogą zacząć murszeć od wilgoci i stracić przez to zabytkowy charakter w postaci inskrypcji, a od tego już tylko jeden krok do wykreślenia piwnic z rejestru bo przecież nic zabytkowego tam już nie będzie.  W związku z tak zarysowaną sytuacją, nie pozostaje nam nic innego jak napisać odwołanie, będziemy informować o przebiegu postępowania.

Więcej o Strzeleckiej 8 – TU.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *