Izba Pamięci na Strzeleckiej – być może wiosną 2018 roku.

W dniu 27.12.2016 r. złożyliśmy zapytanie do Instytutu Pamięci Narodowej o aktualną sytuację na Strzeleckiej (negocjacje z właścicielem) jak również o dalsze plany teraz już wiemy kiedy możemy spodziewać się konkretnych wyników.

Pytania zawarte w piśmie Stowarzyszenia:

  1. Na jakim etapie znajdują się negocjacje dot. wynajmu/wykupu piwnic i parteru budynku zlokalizowanego przy Strzeleckiej 8 w Warszawie?
  2. Z kim negocjacje są prowadzone, czy jest to przedstawiciel firmy Kropka Bis Sp. z o.o. czy One-Development Sp. z o.o.?
  3. Czy umowa pomiędzy IPN a prywatnym właścicielem obiektu została podpisana?
  4. Na kiedy planowana jest realizacja i otwarcie Izby Pamięci?

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź z której wynika, że być może na wiosnę 2018 roku, będziemy mogli już odwiedzić Izbę Pamięci przy Strzeleckiej 8!

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie utworzenia placówki edukacyjnej IPN w budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie informuję, iż w połowie 2016r. Instytut porozumiał się z aktualnym właścicielem nieruchomości – KROPKA BIS Sp. z o.o., Dusza Pragi Sp. Komandytowo Akcyjna w kwestii nabycia zabytkowych piwnic oraz części parteru ww. budynku. W celu realizacji tych ustaleń w materiałach do ustawy budżetowej na rok 2017 uwzględnione zostały kwoty niezbędne na zakup i rozpoczęcie prac adaptacyjnych w celu dostosowania ww. na potrzeby placówki edukacyjnej IPN. Zakładając, że ustawa budżetowa w takim kształcie zostanie zatwierdzona, Instytut podejmie ostateczne negocjacje z właścicielem przedmiotowej części nieruchomości i bezpośrednio po nabyciu nieruchomości rozpocznie prace projektowe i wykonawcze. O ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, otwarcie placówki powinno nastąpić wiosną 2018r. Należy jednak pamiętać, iż w tej kwestii rozstrzygającym jest nadal decyzja właściciela budynku, który nie ma obowiązku zbycia nieruchomości na rzecz IPN.
– Dyrektor Generalny Instytutu Pamięci Narodowej

dr Marcin Stefaniak

Wiadomość o tyle dobra, że nadzieje pozwala ulokować już w czasie i przestrzeni. Nie zwalnia nas to jednak z bacznego obserwowania sytuacji, bo niestety musimy czekać na informacje o tym, że pieniądze faktycznie już na ten cel są. Jedyne co możemy zrobić i co już nastąpiło to prośba do Ministra Finansów o udzielenie dotacji dla IPN, o tym pisaliśmy TU.

Więcej o Strzeleckiej 8 – TU.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *