Bruki Warszawy – wspieramy Portal Warszawski

Portal Warszawski podjął ważną inicjatywę ratowania przed zniszczeniem warszawskiego bruku. Jako Stowarzyszenie w pełni popieramy tą inicjatywę o której więcej można znaleźć w wydarzeniu na Facebooku, które jest tej akcji poświęcone. Postanowiliśmy również zająć oficjalne stanowisko w tej sprawie, które przekazaliśmy również do wiadomości Stołecznego Konserwatora Zabytków p. Michała Krasuckiego:

Bruk w postaci kamieni polnych był tanim materiałem budulcowym, a przy tym trwałym. Układało się go ręcznie z miejscowego budulca. Z perspektywy lat budulec ten był w miastach trudniej dostępny, zastępowano go również innym, bardziej estetycznym i łatwiejszym do układania. Samo określenie „bruk” w świadomości społecznej było i nadal jest synonimem, upadku szeroko rozumianego. Sam Cyprian Kamil Norwid w swoim dziele „Fortepian Szopena” pisał: „Jękły głuche kamienie. Ideał sięgnął bruku.” Oznacza to, że bruk w rzeczywistości zakorzeniony jest nie tylko w architekturze ale również sztuce i kulturze, dość głęboko. Dodatkowo potwierdza to znana pozycja Ryszarda Dobrowolskiego Bermana „Bruki Warszawy” z 1964 roku, będąca właśnie metaforą bruku: I zapatrzeni w jej bruki, gdzie nie znajdziesz kamienia, na którym krew i łza nie świecą, ogarnięci jesteśmy pokusą nie do odparcia, chętce, której realizacja może ponad nasze skromne siły. Pragniemy ułożyć książkę o niej taką, byśmy mogli w tej książce ją rozpoznać, tę którą kochamy i która jest nam bliska. 


Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podaje definicję zabytku: zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. W związku z powyższym pozostałości brukowanych ulic Warszawy, należy objąć ochroną prawną jako w pierwszej kolejności dzieło człowieka związane z jego bytowaniem w minionej epoce, przykład rzemiosła perfekcyjnego, które przetrwało nie tylko wojnę ale również współczesne obciążenia związane z postępem cywilizacji, ale również jako społeczną metaforę rozwoju.


Specjalnym wydaniu „Świata” dla prenumeratorów Kuriera Polskiego. Dodatek do nr 228 Kuriera Polskiego z dnia 18 VIII 1935 roku, na stronie 13 znajduje się zdjęcie niewielkiej brukowanej uliczki z podpisem „najwęższa ulica na Pradze, zwana Wojnicką”, której nawierzchnia do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie, co dowodzi mistrzowskiego fachu, o który w dzisiejszych czasach naprawdę ciężko.


W związku z powyższym Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu w pełni popiera inicjatywę objęcia ochroną prawną pozostałości brukowanych ulic Warszawy, w celu ochrony zabytkowych wartości które one reprezentują. Deklarujemy wsparcie Portalu Warszawskiego w działaniach we wspomnianym zakresie oraz wnioskowanie do odpowiednich instytucji celem ustanowienia ochrony substancji zabytkowej, szczególnie w przypadkach w których zachodzi prawdopodobieństwo jego zniszczenia, np. przy ul. Olszowej, gdzie prowadzone prace budowlane mogą przyczynić się do zniszczenia zabytkowej nawierzchni. Właśnie przy okazji wspomnianej budowy, w sierpniu 2016 roku, w sprawie zniszczonych pozostałości Fabryki Maszyn i Kamieni Młyńskich Cezarego Skoryny, interweniowali społecznicy, Poseł Paweł Lisiecki oraz Stołeczny Konserwator. Jest to sprawa o tyle istotna, że sąsiadujący z budową bruk jest świadkiem istniejącej tam niegdyś stacji wąskotorówki Warszawa-Most.

Na potrzeby realizacji tego zadania, w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności opracowaliśmy listę miejsc, w których zgodnie z naszą wiedzą znajduje się historyczny bruk – wymaga ona jednak weryfikacji końcowej. Lista została przekazana wraz ze stanowiskiem.


15.11.2017

Z początkiem roku Portal Warszawski  podjął ważną inicjatywę ratowania przed zniszczeniem warszawskiego bruku. Jako Stowarzyszenie w pełni poparliśmy tą inicjatywę, postanowiliśmy również zająć oficjalne stanowisko, o czym pisaliśmy TU.

Portal Warszawski realizując swoją inicjatywę zebrał informacje o dziesiątkach lokalizacji warszawskiego bruku, my w swoim piśmie z dnia 25 stycznia br. wskazaliśmy 44 lokalizacje. Dzięki podjętym działaniom 13 listopada 2017 roku Michał Krasucki Stołeczny Konserwator Zabytków poinformował, że gminna ewidencja zabytków została uzupełniona aż o 61 ważnych dla sprawy lokalizacji, 18 z nich było również wskazaniem naszego Stowarzyszenia. 

Dodatkowo w Gminnej Ewidencji Zabytków znalazła się hala fabryczna Fabryki Kas Pancernych i Stalobetonowych Stanisław Zwierzchowski i Synowie przy ul. Strzeleckiej 30/32. Towarzystwo Przyjaciół Pragi wnioskowało o objęcie tego obiektu ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych. W tym zakresie również udzielaliśmy poparcia. GEZ również stanowi ochronę prawną, zakres jest co prawda inny niż w przypadku rejestru, ale lepsze to niż nic. O całej sprawie pisaliśmy TU.

One comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *