Informacje publiczne – Strzelecka 8

Wielokrotnie prosiliśmy o pomoc różne instytucje w zakresie zachowania Strzeleckiej 8. Niestety praktyka powszechnie stosowana – odbijanie piłeczki – tu również miała swój wydźwięk. Co się dzieje aktualnie ?

Oczywiście nadal nie mamy odpowiedzi od Prezydenta RP i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. wsparcia walki o Strzelecką, mimo że wysyłane już były w tej sprawie monity – wstyd! Ryba psuje się od głowy – chciałoby się rzec! O braku odpowiedzi informowaliśmy już TU.

Interpelacja p. Andrzeja Andruszkiewicza do Ministra Glińskiego, poskutkowała natomiast pismem wystosowanym przez MKiDN do Stołecznego Konserwatora Zabytków p. Michała Krasuckiego (pismo z dnia 8 grudnia 2016 r.):

(…)

Jednym z narzędzi prawnych skutecznej ochrony zabytków jest przepis art. 49 ww. ustawy, pozwalający na wydanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych, niezbędnych ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku. Na terenie Warszawy organem odpowiedzialnym za wypełnienie zadań z. zakresu ochrony zabytków jest Stołeczny Konserwator Zabytków.

W związku z powyższym zwracam się do Pana z prośbą o podjęcie skutecznych działań mających na celu zabezpieczenie substancji będącej nośnikiem wartości zabytkowych omawianych piwnic w kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie. 

Sprawę proszę traktować jako pilną.

Niestety pismo jest  tylko zwykłą formalnością ze strony MKiDN – ponieważ o ile wiele można zarzucić innym organom ws. Strzeleckiej 8 – Stołeczny Konserwator Zabytków zdaje się wyciskać z obowiązujących przepisów prawa wszystko co może. W odpowiedzi (10.01.2017 r.) SKZ odpisuje co następuje: 

(…)w przeciągu ostatnich dwóch lat Stołeczny Konserwator Zabytków przeprowadził trzy kontrole w zakresie stanu zachowania i zabezpieczenia ww. piwnic i prowadzi obecnie postępowanie administracyjne w trybie art. 49 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tej sprawie. Ww. postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 2 listopada 2016 r., w następstwie ustaleń poczynionych w trakcie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, która miała miejsce w dniu 26 października 2016 r., podczas której stwierdzono ślady znacznego zawilgocenia w pomieszczeniach piwnicznych i porażenia biologicznego drewnianych drzwi do dawnych cel. W związku z powyższym, w toku ww. postępowania administracyjnego Stołeczny Konserwator Zabytków zlecił dr hab. inż. Piotrowi Witomskiemu wykonanie ekspertyzy mykologicznej, w oparciu o którą zostanie wydana decyzja nakazująca przeprowadzenie prac zabezpieczających zabytek przed uszkodzeniem. Natomiast, z uwagi na fakt, że zawilgocenie substancji zabytkowej piwnic powstało w wyniku nieprawidłowej opieki właściciela nad zabytkiem, w dniu 14 listopada 2016 r. Stołeczny Konserwator Zabytków skierował na policję zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, o którym mowa w art. 110 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. (…)

Dalej w piśmie wymienione są fakty dotyczące interwencji podejmowanych z ramienia Stołecznego Konserwatora Zabytków, które w rzeczywistości są zgodne z prawdą ponieważ ich przebieg również jest przez nas monitorowany.

Jako strona społeczna stale próbujemy uzyskać zapewnienie, że Izba Pamięci powstanie. W linkowanym wcześniej komunikacie, wskazywaliśmy również, na pewne zamieszanie dot. tego czy IPN wystąpił o dotację celową, jak zresztą podawane było na stronie www Instytutu 4 stycznia br., czy jednak nie, bo taką informację otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów. W związku z tymi Stowarzyszenie wystąpiło o dostęp do informacji publicznej zarówno do Ministerstwa Finansów jak i do IPN – ponownie. Czekam na zwrot informacji, bo tylko tyle na chwilę obecną możemy zrobić, ponieważ Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ również milczy, mimo że nasze zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa (dot. podejrzenia zniszczenia zabytku) było złożone terminowo. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *