Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadził oględziny na 11 Listopada 66

W dniu 28.02.2017 r. o godzinie 10:00 na 11 Listopada 66 czyli w dawnym areszcie podręcznym NKWD miała miejsce wizja lokalna Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

(…) w związku ze sprawą dotyczącą wykonania na rzecz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie opinii w sprawie zasadności wpisu do rejestru zabytków budynku położonego w Warszawie przy ul. 11 Listopada 66, Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Warszawie wyznacza termin wizji lokalnej (…)

O fakcie poinformowani zostali:

  1. MWKZ w Warszawie
  2. Stołeczny Konserwator Zabytków
  3. DOZ MKiDN
  4. DDZ MKiDN
  5. IPN – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
  6. IPN – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa
  7. Pan Wojciech Zabłocki, Burmistrz Pragi-Północ
  8. Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu
  9. ZGN 

Tocząca się od ponad roku sprawa ochrony substancji zabytkowej znajdującej się w tym obiekcie, okazuje się być drzazgą w oku MWKZ, o czym pisaliśmy już TU. W dzisiejszej wizji lokalnej udział brali tylko przedstawiciele NID, IPN, ZGN i naszego Stowarzyszenia. Zabrakło przedstawicieli Urzędu Ochrony Zabytków, jak również przedstawicieli Dzielnicy.

W trakcie wykonana została dokumentacja zdjęciowa zabytkowych inskrypcji odnalezionych w przedmiotowym obiekcie, natomiast po przeprowadzonych oględzinach spisany został protokół, pod którym każda ze stron się podpisała, mogąc uprzednio wnieść uwagi. Teraz czekamy na dalszy rozwój wydarzeń.

Dodatkowo w dniu wczorajszym Stowarzyszenie Zachowania Pamięci o Armii Krajowej otrzymało od MWKZ odp. na nurtujące SZPAK pytania dot. właśnie 11 Listopada 66. Z odpowiedzi wynika jedynie, że MWKZ czeka na opinię NID bo na wcześniejsze decyzje nie zostało złożone zażalenie:

„Odpowiadając na Pana pismo z dnia 8 lutego 2017 roku zaznaczam, iż na wzmiankowane i komentowane postanowienie MWKZ z dnia z dnia 12 lutego 2016 roku odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków ww. nieruchomości nie wniesiono odwołania, a tym samym pozostaje ono w obrocie prawnym. W dniu 9 stycznia 2017 roku – zgodnie z zaleceniem Dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków – Mazowiecki wojewódzki Konserwator Zabytków zwrócił się do Narodowego Instytutu Dziedzictwa o pomoc w ocenie zasadności wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynku położonego w Warszawie przy ul. 11 Listopada 66. Postanowienie wyjaśniające – w tym dowód z opinii – powinno określić skalę zachowanych artefaktów, ocenę możliwości ich utrzymania „in situ” – a także wynikające z powyższego – ich klasyfikacji jako zabytku nieruchomego lub zabytków ruchomych. Jednocześnie stanowiłoby nowy dowód w sprawie. Jednocześnie zaznaczam, iż w odniesienie się do poglądów i sugestii wyrażonych w Pana piśmie nie może być przedmiotem odpowiedzi organu administracji.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *