W czyich rękach jest dawna ubecka katownia? Kolejne problemy Strzeleckiej 8.

Kilka ostatnich miesięcy (blisko 3) trwało ustalenie czy Instytut Pamięci Narodowej posiada środki na wykupienie piwnic i parteru przy ul. Strzeleckiej 8 czy nie. Komunikat jaki został podany w styczniu br. na stronie Instytutu informujący, że IPN wystąpił do Ministerstwa Finansów o dotacje celowe, był mocno chybiony. Ktoś zwyczajnie się rozpędził z tą informacją, lub źle ją zinterpretował. Prawdą natomiast jest, że Instytut zabezpieczył odpowiednią kwotę w swoim budżecie na wykupienie przedmiotowych piwnic. W czym zatem problem?

Kamienica przy Strzeleckiej 8 właściciela zmieniała wiele razy. Przechodząc z rąk do rąk, pewne sprawy ulegały wydłużeniu i zacieraniu. Stare księgi hipoteczne na starcie zaczynają nasuwać pewne pytania dotyczące prawa własności Zygmunta Jórskiego do tej nieruchomości, później jest już tylko ciekawiej, nie wykluczając dnia dzisiejszego. W sierpniu 2015 roku One Development Sp. z o.o. sprzedało kamienicę firmie KROPKA BIS Sp z o.o. Dusza Pragi S.K.A.. Ta natomiast miała doprowadzić do finalizacji wszelkich spraw, zarówno związanych z inwestycją mieszkaniową, jak również z piwnicami oraz parterem w których miała powstać Izba Pamięci utworzona przez IPN. W sprawie Izby Pamięci negocjacje pomiędzy IPN a właścicielem obiektu były tak skomplikowane, że osoba nie będąca w temacie z trudem zrozumiałaby istotę sprawy. Początkowo chodziło jednak o wynajem powierzchni historycznej oraz parteru, później jednak pojawiła się oferta ich sprzedaży: 

  • powierzchnia parteru 226,33 m2
  • powierzchnia piwnic 303,57 m2
  • razem 529,9 m2

(…25 maja 2016 roku właściciel budynku przesłał do IPN ofertę sprzedaży piwnic i części parteru za 2,5 mln zł (bez wykończenia lokalu) lub 3 mln 238 tyś. zł (z wykończeniem lokalu) …) 
– z pisma IPN z dnia 26.08.2016 roku

Oznacza to, że cena za m2 przedmiotowej powierzchni wynosi ok 6 110,00 zł, należy jednak przy tym pamiętać, że ponad 300 m2 stanowi pewnego rodzaju nieużytek inwestycyjny, ponieważ piwnic chronionych prawem nie można zagospodarować jako piwnice użytkowe, pomieszczenia gospodarcze czy inne.

W dniu 30 czerwca 2016 roku p. Wojciech Stefański Prezes Zarządu Komplementariusza (KROPKA BIS Sp z o.o. Dusza Pragi S.K.A.) przesłał do Stowarzyszenia pismo dotyczące trudności w kontaktach z Instytutem Pamięci Narodowej. Niestety w naszej ocenie jest to jedynie odbijanie piłeczki w sprawach niewygodnych. Skoro już jesteśmy przy sprawach niewygodnych zastanawiające jest również, że przywołane wyżej pismo zostało skierowane również do p. Jacka Wachowicza (w tamtym czasie w-ce przewodniczący Rady Dzielnicy)- niebędącego żadną ze stron sprawy i nie prowadzącego żadnych oficjalnych działań na rzecz ratowania Strzeleckiej 8. Pan Jacek Wachowicz pojawił się za to na Strzeleckiej 8 min. po wielkiej burzy wywołanej dewastowaniem piwnic pod koniec stycznia 205 roku. Na miejscu zawitał kiedy kamery telewizyjne i społecznicy opuścili już historyczne miejsce. Towarzyszył mu wtedy p. Dariusz Wolke (były w-ce burmistrz) oraz p. Andrzej Amanowicz ówczesny właściciel obiektu, którego wcześniej nie można było uprosić o przyjazd i zajęcie stanowiska ws. trwających destrukcyjnych prac w piwnicach. Może warto również podkreślić, że p. Wachowicz prowadzi firmę remontowo-budowlaną, a jego działalność na terenie Pragi Północ budzi w ostatnim czasie sporo kontrowersji (można o tym przeczytać min. w Nowej Gazecie Praskiej). Pan Wachowicz również forsował utworzenie Muzeum Żołnierz Wyklętych w Pałacyku Konopackiego, zamiast w piwnicach przy Strzeleckiej, zastanawiające prawda?

Mimo iż Instytut od lat podtrzymuje, że jest zainteresowany utworzeniem Izby Pamięci na Strzeleckiej 8, i w tym roku ma zabezpieczone środku finansowe na ten cel, okazuje się, że Strzelecka 8 znowu zmienia właściciela:

(… zakup ww. nieruchomości został uwzględniony w materiałach do ustawy budżetowej na rok 2017 i stosowna kwota na realizację tego przedsięwzięcia  została Instytutowi przyznana ustawą budżetową z dnia 16 grudnia 2016 r. podpisaną przez Prezydenta RP 13 stycznia 2017 r. Z przykrością informuję jednak, że pomimo posiadanego zabezpieczenia finansowego ze względów całkowicie od nas niezależnych, przeprowadzenie transakcji obecnie nie jest 

możliwe. 

Wobec braku realizacji przez właściciela wspólnie przyjętych ustaleń oraz całkowity brak 

reakcji na wielokrotnie podejmowane przez IPN próby kontaktu w celu finalizacji transakcji, 

21 lutego 2017 r. Instytut wystąpił do Prezesa Zarządu firmy KROPKA BIS Sp. z o.o. Dusza 

Pragi Sp.k. z prośbą o jednoznaczną deklarację w sprawie sprzedaży lokalu. 

W odpowiedzi 27 lutego 2017 r. otrzymaliśmy informację, z której wynika, że 

przedmiotowy lokal zostanie sprzedany firmie One-Development Sp. z o.o., i tym samym 

w sprawie ewentualnej sprzedaży lokalu należy kontaktować z przedstawicielem tej firmy.

W ramach spotkania, jakie odbyło się w siedzibie IPN 7 marca 2017 r., Pan Andrzej 

Amanowicz poinformował, że transakcja przeniesienia własności lokalu nastąpi po ponownym 

rozliczeniu udziałów w częściach wspólnych nieruchomości, co powinno zostać zrealizowane do 

końca 2017 r. Tym samym, ze względów całkowicie niezależnych od IPN, sprawa zakupu 

zabytkowych piwnic kolejny raz została przesunięta w czasie. …) 

 

– pismo z dnia 15 marca 2017 r.

 

Powyższa informacja oznacza, że Strzelecka 8 (a może tylko same piwnice???) trafia ponownie w ręce spółki One-Development, jak również to, że części wspólne i odrębność lokali wymagają weryfikacji. Może bowiem zdarzyć się tak, że zabytkowe piwnice nie zostały wyodrębnione jako osobny/osobne lokale i stanowią nadal część wspólną, co oznacza że nie ma możliwości ich sprzedaży. A może ten zabieg, ta żonglerka oznaczają coś innego? Należy przy tym pamiętać, że Stołeczny Konserwator Zabytków w wyniku przeprowadzonej pod koniec 2016 roku kontroli, nałożył na spółkę Kropka Bis nakaz wykonania prac zabezpieczających piwnice, o czym pisaliśmy TU. Zmiana prawa własności nie zdejmuje jednak ze spółki Kropka Bis obowiązku wykonania zaleceń, ciekawe jest jednak w jaki sposób zgodny z prawem można to ominąć? 

W ostatnim czasie TVP wyemitowało również dwa materiały dotyczące skomplikowanej sytuacji na Strzeleckiej 8. Zachęcamy do zapoznania się również z nimi.

TVP Panorama 11 marca 2017

TVP Info 18 marca 2017

 

Tekst: Anna Straszyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *