Strzelecka 8 – płaszcz milczenia

Pytanie „co dalej?”, zadajemy sobie ostatnio zbyt często, a to wcale nie jest oznaka postępu, a raczej braku informacji. W ostatnim czasie, obieg informacji ws. Strzeleckiej 8, oraz tego co się w rzeczywistości tam dzieje (w kwestiach formalnych utworzenia Izby Pamięci) jest delikatnie mówiąc żaden.

24 kwietnia br. w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga-Północ odbyło się posiedzenie dot. odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa – niszczenia zabytku w postaci zabytkowych piwnic przy ul. Strzeleckiej 8. W związku z przekazaniem przez Prokuraturę sprawy do dalszego prowadzenia, 29 maja 2017 roku otrzymaliśmy zawiadomienie:

„Na podstawie art 305 par. 4 k.p.k, zawiadamiam, że w sprawie uszkodzenia w dacie bliżej nieustalonej, nie wcześniej jednak niż 10 lipca 2015 r. i nie później niż 26 października 2016 r. zabytku w postaci piwnic kamienicy położonej w Warszawie przy ul. Strzeleckiej 8, dz. Ew. nr 22, obręb 4-13-04 poprzez wykonywanie w budynku prac remontowo-budowlanych oraz zaniechanie usuwania skutków tych prac 22.05.2017 wszczęto dochodzenie o przestępstwo określone w art. 108 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.”

Niestety od tamtej chwili cisza, chociaż próbowaliśmy dowiedzieć się czegokolwiek,  nie mamy pojęcia na jakim etapie znajduje się dochodzenie, ponieważ w ów zawiadomieniu znajduje się również bardzo enigmatyczny zapis: „O wynikach dochodzenie poinformuję po jego zakończeniu”. Kiedy to nastąpi? To jak wróżenie z fusów…

To jednak nie wszystko. Jak pisaliśmy wcześniej w dniu 13 lutego 2017 roku Stołeczny Konserwator Zabytków Decyzją 6 K/17 nałożył na właściciela obiektu (wtedy Kropka Bis Sp. z.o.o. Dusza Pragi S.K.A) nakaz:

  1. KROPKA BIS Sp. z o.o. DUSZA PRAGI S.KA. (Nr KRS: 0000570244), z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3 (00-696) wykonać roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytku jakim są piwnice w budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, wpisane do rejestru zabytków pod numerem A-1124, które są niezbędne ze względu na zagrożenie jego istotnym uszkodzeniem lub zniszczeniem, tj.:
  2. osuszyć drewnianą stolarkę drzwiową;
  3. usunąć powierzchniowe naloty grzybów na stolarce i ścianach pomieszczeń piwnicznych;
  4. pozbawioną nalotów powierzchnię przemyć specjalistycznym środkiem grzybobójczym;
  5. stolarkę drzwiową poddać zabiegowi gazowania;
  6. wykonać izolację pionową fundamentów;
  7. wzmocnić drewnianą tkankę drzwi uszkodzoną przez owady i grzyby domowe, nasączając ją odpowiednim roztworem kleju stolarskiego lub żywic.
  8. Prace wskazane w podpunktach a do d należy wykonać niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30 maja 2017 r„ prace wskazane w podpunkcie e w terminie do 30 września 2017 r.. zaś prace wymienione w podpunkcie f należy wykonać nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
  9. prace powinny być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnych z aktualnymi przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (w chwili wydania decyzji, kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków).
  10. Decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

Jak widać, część prac powinna być wykonana do końca maja 2017 roku, który już daleko za nami. Tu pojawia się problem i pytanie, czy zostały wykonane skoro już w lutym 2017 roku, właściciel zmienił formę prowadzonej spółki (Kropka Bis Sp. z o.o. Dusza Pragi Spółka Komandytowa)?  Dziś również zadaliśmy na jakim etapie znajdują się rozmowy ws. Strzeleckiej 8 pomiędzy IPN, a właścicielem zwłaszcza, że ten miał się ponownie zmienić. 

Czekamy, czekajcie z nami. 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *