Środkowa 20 – sprawa dla prokuratury

W sierpniu br. Stołeczny Konserwator Zabytków wstrzymał prace rozbiórkowe w obrębie posesji przy ul. Środkowej 20 w Warszawie, miało to zabezpieczyć zabytkową substancję do czasu wpisania obiektu do rejestru zabytków.

(…) wstrzymaliśmy prace rozbiórkowe d.piekarni motywując to tym, że budynek ma cechy, które pozwalają na wpisanie go do rejestru zabytków (wcześniej był w gminnej ewidencji). Wojewódzki konserwator Jakub Lewicki wszczął postępowanie i 17 października wpisał do rejestru elewację frontową piekarni, jako najbardziej charakterystyczny element historycznej zabudowy. Dwa dni później inwestor zburzył całość. W tej chwili prowadzone są już tylko prace porządkowe – wyjaśnia w serwisie społecznościowym Michał Krasucki(…).

 

 – Twoja-Praga.pl

Wpis do rejestru zabytków wspierany był przez organizacje pozarządowe działające na terenie Pragi Północ na rzecz dziedzictwa narodowego.

(…)W związku z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru zabytków odbyły się konsultacje społeczne, w wyniku których Stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi, Towarzystwa Przyjaciół Pragi, Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu złożyły pisma rekomendujące objęcie ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych elewacji frontowej, jako ”obiektu istotnego dla dziedzictwa Pragi”, jako „jednego z najstarszych reliktów powstawania i zagospodarowywania tego rejonu Warszawy”(…). 
 – mwkz.pl

 

Rekomendowaliśmy objęcie ochroną konserwatorską poprzez wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych elewacji frontowej przedmiotowego budynku, jako obiektu istotnego dla dziedzictwa dzielnicy Pragi Północ w Warszawie. Murowany parterowy dom frontowy został wzniesiony prawdopodobnie około 1865 roku dla Ksawerego Konopackiego, postaci wybitnie zasłużonej dla Nowej Pragi jako jej założyciela. Tym samym budynek stanowi jeden z najstarszych reliktów okresu powstawania i ugospodarowienia tego obszaru, co jak wiadomo stanowiło zaczątek dalszego rozwoju tzw. „Konopaczyzny”.
Zajmując stanowisko w tej sprawie odwołaliśmy się do obowiązującej legalnej definicji zabytku:

Zgodnie z obowiązującą legalną definicją zabytku (art. 3 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma , ich część lub zespoły, będące działaniem człowiek lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną. W związku z powyższym przedmiotowy obiekt w ocenie Stowarzyszenia spełnia kryteria nałożone przez ustawodawcę jako zabytek nieruchomy, którego objęcie ochroną prawną leży w interesie społecznym.

W dniu 20.10.2017 obiekt wraz z ścianą frontową został bezprawnie wyburzony. Stołeczny Konserwator Zabytków skieruje sprawę do prokuratury. 

Tekst: Anna Straszyńska

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *