Stolarska 9 – wszczęte postępowanie przez MWKZ

„Obiekt, który w latach 40 i 50 -tych XX wieku mógł pełnić funkcję aresztu i więzienia NKWD, na co wskazują drzwi piwniczne z charakterystycznymi wizjerami oraz zachowane na ścianach piwnic kalendarze kreskowe. Stowarzyszenie wskazało na wagę istniejących śladów poświadczających tragiczną historię miejsca, a tym samym na konieczność ich zachowania, które w ocenie Stowarzyszenia, nie będzie możliwe w obliczu braku prawnej ochrony konserwatorskiej.” – w ten sposób wnioskowaliśmy o objęcie Stolarskiej 9 ochroną konserwatorską w maju 2016 roku.

Fot. Anna Straszyńska

W maju 2016 roku Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu złożyło wniosek  (więcej w tej sprawie pisaliśmy TU) do  Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o objęcie ochroną prawną przedmiotowego obiektu, jak również do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o zaopiniowanie i poparcie działań. 
Dr hab Andrzej Kunert, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 1 czerwca 2016 roku udzieliła następującej odpowiedzi: 

(… Z uwagą zapoznałem się z Pani pismem, jednak muszę z przykrością zauważyć iż wnioskowane w im działania są poza kompetencją likwidowanej obecnie Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Przebadanie rzeczonego obiekt pod kątem istnienia w nim materialnych śladów eksterminacji obywateli polskich przez funkcjonariuszy instytucji sowieckich, może zostać przeprowadzone przez wyspecjalizowany w tej materii Instytut Pamięci Narodowej…)  

Dr Łukasz Kamiński Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w dniu 16 czerwca 2016 roku, w sprawie Stolarskiej 9 zajął następujące stanowisko:

(… Stolarska 9 nie pojawiła się w dostępnych nam źródłach i wymaga weryfikacji…)

W związku z brakiem procedowania wniosku przez MWKZ, złożyliśmy zapytanie o aktualny etap postępowania w rzeczonej sprawie, w związku z czym w dniu 13 października 2017 roku MWKZ wystąpił do IPN z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie przedmiotowego obiektu:

(…Działając w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu, o wpisanie do rejestru zabytków budynku położonego w Warszawie przy ul. Stolarskiej 9, którego piwnice, według ustaleń ww. Stowarzyszenia noszą ślady zbrodni stalinowskiego aparatu represji, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zwraca się z prośbą o udostępnienie wszelkich posiadanych przez Instytut Pamięci Narodowej materiałów i dokumentacji
dotyczącej przedmiotowego obiektu, potwierdzających powyższe ustalenia, a mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie MWKZ…)

W świetle powyższego, zarówno w związku z naszymi ustaleniami, jak również potwierdzeniem przez IPN konieczności przebadania obiektu, powinno się coś wydarzyć. Nie mamy jednak wiedzy czy i jakie dokumenty mogły zostać udostępnione przez IPN dla MWKZ. Z całą pewnością jednak efektem naszych działań jest postanowienie nr 730/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w którym Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków postanawia:

1. wszcząć z urzędu postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku zlokalizowanego przy ul. Stolarskiej 9 w Warszawie, wzniesionego w 1928 roku (dz. ew. nr 7, obręb 4-13-04, dzielnica Praga Północ, pow. warszawski)
2. dopuścić organizację społeczną – Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu w charakterze strony do postępowania w sprawie wpisu ww. obiektu do rejestru zabytków.

Zbyt wcześnie jeszcze by mówić o przełomie w sprawie ciągnącej się blisko półtora roku, mamy jednak nadzieje, że materiały przez nas zgromadzone, okażą się wystarczające do podjęcia działań odpowiednich urzędów i instytucji w tej sprawie. Jest to tym bardziej istotne, że obecnie kamienica jest już wysiedlona i stanowi pustostan, w którym bezdomni szukają schronienia przed zimnem. Ma to niestety zgubny wpływ na stan zachowania obiektu, czego dowodem jest pożar poddasza jaki miał miejsce 29 października 2017 roku. 

Fot. Agnieszka Ostaszewska (źródło: Facebook)

 

Tekst: Anna Straszyńska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *