Czy NID uratuje zabytkowe napisy na Borowskiego?

Ulica Borowskiego na warszawskiej Pradze wytyczona została na przełomie lat 60 i 70 XX wieku. W tym rejonie ok 1875 roku powstały zabudowania wojskowe. Niskie, parterowe budynki służyły za magazyny oraz stajnie 2 Orenburskiego Pułku Kozaków, którzy w tych rejonach stacjonowali do 1915 roku. Po stacjonujących wojakach pozostały pamiątki do dziś, czy Narodowy Instytut Dziedzictwa uzna je za istotne dla historii Pragi? 

O historii dawnych magazynów usytuowanych wzdłuż ul. Borowskiego na warszawskiej Pradze pisaliśmy TU. W naszej ocenie ponad stuletnie objawy wandalizmu, dziś idealnie prezentują historię zmian zachodzących na Pradze. W związku z tym, 24 kwietnia 2017 roku złożyliśmy wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o objęcie przedmiotowych pamiątek ochroną prawną:

… W świetle przytoczonych argumentów oraz przedstawionych dowodów na istnienie istotnych informacji i substancji historycznych w przedmiotowym obiekcie, oceniamy iż spełnia on ustawową definicję zabytku tj. art.  punkt 1.: zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich część lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których  zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, a jego przebadanie i opracowanie, może znacząco przyczynić się do wzbogacenia wiedzy o lokalnej historii, a może nawet historii Polski.

W związku z powyższym wnoszę jak w sentencji, dodatkowo [przyp. wniosek o wpis do rejestru zabytków] prosząc o uznanie Stowarzyszenia za stronę w postępowaniu dot. wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego przedmiotowego obiektu…)

Na podstawie naszego kwietniowego wniosku, zwołana została we wrześniu komisja konserwatorska mająca za zadanie udokumentowanie rzeczonych pamiątek oraz ich ocenę. Następnie mieliśmy czekać. Ponieważ przez dłuższy czas nie otrzymywaliśmy informacji o dalszym postępowaniu, w dniu 8 listopada br. przekazaliśmy do MWKZ zapytanie o aktualny stan i etap prowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie. Odpowiedzi bezpośrednio nie otrzymaliśmy. Otrzymaliśmy natomiast kopię (w dniu 21.11.2017 r.) prośby skierowanej do Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków (MWKZ), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru zabytków, zwraca się z prośbą o ocenę zabytkowych wartości zabudowań Instytutu Tele- i Radiotechnicznego zlokalizowanych na terenie działek nr 149 i 71/2 w obrębie 41203) pod adresem ul. Ratuszowa 11 : trzech budynków magazynowych i budynku frontowego, oraz napisów cyrylicą widocznych na elewacjach magazynów.

Aktualnie czekamy na wyznaczenie terminu oględzin NID, na podstawie wizji lokalnej sporządzona zostanie opinia o którą występuje MWKZ. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocna w naszej sprawie i dzięki niej zyskamy na Pradze nowy rejestrowy zabytek, który pozostanie dla następnych pokoleń. 

Fot. Anna Szwałkiewicz

Tekst: Anna Straszyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *