Upominamy się o 11 Listopada 66 – cisza ze strony MWKZ

„Dom mieszkalny położony przy ul. 11 Listopada 66 bezsprzecznie był miejscem martyrologii narodu polskiego – pełnił funkcję aresztu, w którym więziono Polaków przeciwstawiających się władzy sowieckiej. Wypełnia również przesłanki pozwalające określić go jako miejsce pamięci narodowej. Uzasadnia to zarówno wniosek stowarzyszenia, literatura przedmiotowa jak również opinie IPN.” – możemy przeczytać w opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa (więcej TU). Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, nadal nie wydał decyzji w tej sprawie, mimo że miało to być uzależnione od decyzji NID.

Sprawa ciągnie się 21 stycznia 2016 roku, wtedy Wojewódzkim Konserwatorem był p. Rafał Nadolny – ten odmówił wpisu uzasadniając to min. „Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu nie uprawdopodobniło jednakże swoich kwalifikacji do występowania w sprawie oraz nie wskazało jak realnie jest w stanie kultywować, tak zarysowany interes społeczny.”

W marcu ubiegłego roku, doszło do zmiany na stanowisku MWKZ, p. Barbara Jezierska, również nie podjęła rękawic i przeciągała sprawę. Po wielu skargach udało się doprowadzić do oględzin NID, które miały wpłynąć na decyzję w przedmiotowej sprawie (miały miejsce pod koniec lutego 2017 roku). 

Sprawa ciągnąc się bez pamięci, spoczęła na biurku trzeciego konserwatora p. Jakuba Lewickiego (objął to stanowisko w marcu br.). Wspomniana opinia NID wpłynęła do MWKZ w lipcu br. We wrześniu kontaktowaliśmy się z Urzędem telefonicznie, otrzymując informację, że sprawa czeka na rozstrzygnięcie – niestety bez echa. W listopadzie Stowarzyszenie (drogą elektroniczną) wysłało dwukrotnie zapytanie o postęp w sprawie – znowu cisza. 

Mimo, że budynek nadal jest zabezpieczony przez ZGN, przed wejściem osób niepowołanych, nie oznacza to że sprawę można zamieść pod dywan. W piwnicach nadal pozostały zabytkowe inskrypcje, których los zdaje się być wielu obojętny. Nie czekając dłużej wczoraj złożyliśmy kolejne zapytanie, tym razem pisemnie przez dziennik podawczy:

(… zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na jakim etapie jest aktualne postępowanie dot. przebadania i inwentaryzacji (zgodnie z zaleceniami NID) oraz zabezpieczenia i objęcia ochroną prawną, pamiątek pozostawionych w kamienicy przy ul. 11 Listopada 66 Warszawie, wykorzystywanej w okresie reżimu komunistycznego jak areszt podręczny dla sowieckiego trybunału.   

 

Ponieważ opinia NID w powyższej sprawie wpłynęła do MWKZ w lipcu br., a Stowarzyszenie do dnia dzisiejszego nie otrzymało informacji o dalszym przebiegu sprawy, pomimo wysyłania zapytań w tej sprawie (…) zwracam się z prośbą o udzielenie niezwłocznie odpowiedzi ze względu na istotny społecznie i historycznie charakter sprawy…)

Czekamy na udzielenie odpowiedzi w terminie przewidzianym przez ustawodawcę. Mając nadzieję, że po blisko dwóch latach od czasu rozpoczęcia starań o ochronę pamięci, sprawa znajdzie swoje pozytywne zakończenie.

Zdjęcia z oględzin prowadzonych przez NID, w obecności przedstawiciela Stowarzyszenia, IPN oraz ZGN  w dniu 28 lutego 207 r.

Tekst i zdjęcia: Anna Straszyńska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *