Poszukiwania ofiar zbrodni stalinowskiej na Strzeleckiej 8

W poniedziałek 22 stycznia br. rozpoczęły się poszukiwania ofiar zbrodni popełnionych w dawnym areszcie NKWD i WUBP na Strzeleckiej 8 w Warszawie. Prace trwały trzy dni.

Specjaliści Biura Poszukiwań i Identyfikacji pod okiem prof. Krzysztofa Szwagrzyka obrali za cel potwierdzenie lub zanegowanie relacji byłych więźniów mówiących o zbiorowych mogiłach w głębi podwórza. Przeprowadzenie badań było możliwe dopiero teraz po uzyskaniu przez IPN niezbędnych zgód i pozwoleń, ale przede wszystkim po rozbiórce garaży, stojących w miejscu wskazywanym przez byłych aresztantów oraz mieszkańców Pragi. Rozbiórka garaży rozpoczęła się w październiku 2017 roku. Monitorowaliśmy te prace, patrząc z niepokojem, czy ziemia nie zaczyna przypadkiem oddawać pamięci. Tak się wtedy jednak nie stało.

W grudniu ubiegłego roku, w trakcie konferencji zwołanej w związku z wykupem przez IPN zabytkowych piwnic przy Strzeleckiej 8, prof. Krzysztof Szwagrzyk poinformował, że prace poszukiwawcze rozpoczną się na przełomie stycznia i lutego 2018 rok.

W trakcie trwających trzy dni poszukiwań w obrębie wskazywanym we wspomnieniach, a tym samym w miejscu gdzie stały garaże mające maskować tajemnicę popełnionych zbrodni, nie odnaleziono ludzkich szczątków. Jest to zła i dobra wiadomość zarazem. Dobra, ponieważ udało się zweryfikować informacje dotyczące tego miejsca, zła ponieważ Ci którzy mieli być tam skrycie pogrzebani, czekają nadal na przywrócenie pamięci w innym, prawdopodobnie nieznanym miejscu.

Kolejny ważny etap dotyczący przywracania pamięci na Strzeleckiej 8 został zakończony, co nie znaczy że wszystko co należy zostało już zrobione. Przed badaczami jeszcze wyzwanie związane z inwentaryzacją napisów, odczytaniem ich oraz zabezpieczeniem, a następnie utworzenie placówki edukacyjnej z prawdziwego zdarzenia…

Tekst i zdjęcia: Anna Straszyńska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *