Strzelecka 10a – miejsce pamiętające reżim komunistyczny

Trzypiętrowa kamienica wzniesiona została w połowie lat 30 według projektu  A. Paprockiego, dla rodziny Michalaków. Posiada kilkanaście lokali mieszkalnych, podpiwniczenie i jeden lokal użytkowy. W okresie reżimu komunistycznego budynek został zajęty przez funkcjonariuszy NKWD. W dniu 28 marca br. Stowarzyszenie złożyło wniosek do MWKZ o ochronę prawną tego miejsca.

Część mieszkańców została wykwaterowana całkowicie ze swoich mieszkań, do pozostałych dokwaterowani zostali funkcjonariusze aparatu represji. W piwnicach zorganizowany został podręczny areszt (dowodzą tego drzwi z wyciętymi wizjerami), który funkcjonował tam z całą pewnością przynajmniej w pierwszej połowie 1945 roku o czym świadczą inskrypcje w piwnicach pozostawione tam przez przetrzymywane tym okresie osoby (zdjęcia w załączniku). Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków, to jednak nie stanowi należytej ochrony dla miejsca naznaczonego męczeństwem działaczy podziemia niepodległościowego oraz obywateli Polski. Aktualnie objęty jest programem rewitalizacji. W marcu br. piwnice odwiedził przedstawiciel IPN wraz prokuratorem IPN. 

Zgodnie z  Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przedmiotowy obiekt stanowi świadectwo minionej epoki oraz zdarzenia, mającego istotny wpływ na historię nie tylko Warszawy ale również Polski. 

Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

 

1) zabytek – nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; 

O dalszych losach obiektu oraz podjętych działaniach kierunkowych, będziemy informować. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *