Namysłowska 6 – pamięć zaklęta w drzewie

Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu złożyło wniosek o objęcie ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, drzewa usytuowanego na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Namysłowskiej 6 w Warszawie jako świadka oraz uczestnika historii związanej z reżimem komunistycznym na Pradze Północ oraz w Warszawie

Teren na którym znajduje się przedmiotowe drzewo zajmowany był przez więzienie karno-śledcze nr III w Warszawie. Było to więzienie Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD przeznaczone dla żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych organizacji podziemnych, działające w latach 1944–1956 na warszawskiej Nowej Pradze z siedzibą w nieistniejącym już budynku przy ul. Ratuszowej 11 (obecnie Namysłowska 6). Po 1956 roku „Toledo” zamieniono na zakład karny dla kobiet, natomiast w latach 80. budynek rozebrano, a na terenie więzienia wybudowano bloki mieszkalne. W 2001 roku, w miejscu więzienia stanął pomnik „Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944–1956”, przedstawiający mężczyznę rozrywającego kraty. Do budowy pomnika wykorzystano fundamenty muru więziennego.

W okresie funkcjonowania więzienia, przedmiotowe drzewo znajdujące się wówczas przed budynkiem więzienia wykorzystywane było do wykonywania wyroków, głównie wieszano na nim Niemców, volksdeutschów i kryminalistów , o czym informacje można znaleźć we wspomnieniach osób tam przetrzymywanych oraz osób im bliskich. 

Objęcie drzewa ochroną prawną, a następnie jego oznakowanie, pozwoli na traktowanie go jako integralnej części historii związanej ze wspomnianym wcześniej pomnikiem, a tym samym przyczyni się do dalszego budowania tożsamości i świadomości historycznej Polaków.

 

Tekst: Anna Straszyńska

Zdjęcie drzewa: Anna Straszyńska

Zdjęcie lotnicze: mapa.um.warszawa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *