Strzelecka 8 – na co czekamy?

Strzelecka 8 – była katowania, ma być placówka edukacyjna. W grudniu zeszłego roku po kilku latach naszej walki o zabezpieczenie tego miejsca, Instytut Pamięci Narodowej wszedł w posiadanie pamiątkowych piwnic oraz parteru, pytamy co dalej.

27 czerwca br. drogą elektroniczną wysłaliśmy zapytanie do Instytutu Pamięci Narodowej o dalsze losy Strzeleckiej 8. Poprosiliśmy o udzielenie informacji:

  • Na jakim etapie znajduje się tworzenie placówki edukacyjnej/izby pamięci?
  • Kiedy placówka zostanie uruchomiona i udostępniona do zwiedzania oraz korzystania z oferty edukacyjnej?
  • Czy opracowana została misja placówki, bądź inna forma przewodnia dla jej działania?

Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Warszawie, dr Tomasz Łabuszewski na powyższe zapytanie udzielił odpowiedzi w dniu 13 lipca br:

Uprzejmie informuję, iż według mojej wiedzy – drzwi – jako elementy ruchome zostały oddane do konserwacji. Przygotowana została też od strony technicznej dokumentacja potrzebna do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo robót budowlanych. Ma być on ogłoszony niebawem  (o szczegóły proszę pytać w Biurze Administracyjno – Gospodarczym centrali IPN).

W dniu 20 lipca br. na te same pytania odpowiedzi udzielił Zastępca Dyrektora Biura Administracyjno-Gospodarczego p. Robert Kuźma:

(…) 3 lipca 2018 r. dokonano odbioru opracowanej na zlecenie IPN, a wymaganej przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.), dokumentacji wykonawczej robót związanych z wykonaniem przebudowy części parteru budynku przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie. 

Równolegle z opracowaniem projektów wykonawczych zlecono opracowanie programu prac konserwatorskich pomieszczeń w piwnicy. Program ten został złożony 6 czerwca 2018 r. do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków i oczekuje na uzgodnienie. 

 

Prowadzone są również prace w zakresie opracowania dokumentacji przetargowej niezbędnej do wszczęcia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych.

 

Planuje się, że przetarg zostanie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia br., natomiast przewidywany okres realizacji prac budowlanych to około 6 m-cy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

 

Z uwagi na opisane powyżej okoliczności, wskazanie terminu uruchomienia i udostępnienia placówki edukacyjnej nie jest możliwe.

 

Centrala IPN nie dysponuje informacjami w zakresie ,,opracowania misji placówki bądź innej formy przewodniej dla jej działania”. Właściwy w sprawie jest dyrektor Oddziału IPN w Warszawie.(…)

Czekamy zatem na zaakceptowany przez MWKZ program prac konserwatorskich oraz ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Przewidywany czas 6  miesięcy zdaje się być nie osiągalny, jednak będziemy bacznie obserwować postępy w tej sprawie. Na udostępnienie tego miejsca stale czekamy nie tylko my…

Więcej o Strzeleckiej 8 TU.

Tekst: Anna Straszyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *