Historia Targówka pod asfaltem – ocaleje ?

Historyczny bruk, odsłonięty podczas modernizacji obwodnicy Targówka, czy uda się pogodzić inwestycję ze strzępami lokalnej historii?

W dniu 10 września br. wysłaliśmy zapytanie o możliwość pozostawienia fragmentu historycznego bruku na warszawskim Targówku, który odsłonięty został w trakcie modernizacji obwodnicy Targówka.

Szanowni Państwo,

w imieniu Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu, zwracam się do Państwa jako głównego wykonawcy robót przy modernizacji okolic Targówka Mieszkaniowego, z prośbą o pozostawienie fragmentów zabytkowego bruku, odsłoniętego w trakcie prac modernizacyjnych obwodnicy Targówka, na wysokości ul. Ossowskiego, po stronie parkingu, w pobliżu ronda i ul. Witebskiej. Pięknie brukowana droga wg. planów z 1936 r. znajdowała się w Kolonii Julianówka i w tamtym czasie była fragmentem ulicy Tykocińskiej. Ukrywany przez dziesięciolecia pod zrywanym aktualnie asfaltem bruk, przypomina dawną parcelację dzisiejszego Targówka oraz fach i rzemiosło, których dziś już nie ma. Po dawnym tkacie łączącym niegdyś ulicę Radzymińską i Św. Wincentego pozostał tylko fragment w postaci krótkiego odcinka ul. Tykocińskiej przy kościele, nazywany również „starówką Targówka” ze względu na liczne walory historyczne. 
Pozostawienie rzeczonego fragmentu wskazanego na załączonych do niniejszej wiadomości fotografiach, pozwoli na zachowanie nielicznych dziś już śladów historii o Targówku przyłączonym do Warszawy w 1916 roku, a tak silnie zmienionym i rozbudowanym w latach 70. ubiegłego wieku.
Przedmiotowy fragment bruku, mógłby pozostać w pasie modernizowanego chodnika, z jednej jego strony, dzięki czemu nie stanowiłby bariery architektonicznej dla osób z niepełnosprawnościami, wózków dziecięcych, czy innych użytkowników drogi. (…)
Wiadomość otrzymał Generalny Wykonawca, Urząd Dzielnicy Targówek, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Stołeczny Konserwator Zabytków oraz w dniu następnym Zarząd Dróg Miejskich.
Z informacji udzielonych przez p. Michała Krasuckiego, Stołecznego Konserwatora Zabytków, do ZDM skierowane zostało pismo w którym stołeczny UOZ zwraca się o rozważenie możliwość zachowania/przełożenia przedmiotowego bruku np. na zatoczkach, albo przejazdach. Urząd Dzielnicy natomiast sprawę skierował bezpośrednio do Zarządu Dróg Miejskich.
 
W tej sprawie jest wiele pozytywów, ponieważ okazało się, że przed naszą interwencją, oględziny w kontekstowym miejscu przeprowadził Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, który na nasze pismo jeszcze nie odpowiedział. Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Generalnego Wykonawcę spółkę IDS-BUD należy spodziewać się zachowania historycznej tkanki:
(…)Jednocześnie pragniemy przekazać, że doskonale rozumiemy Państwa stanowisko oraz potrzebę zachowania i ekspozycji pozostałości przedwojennej Warszawy i dawnego rzemiosła. Jeżeli takowe prace zostaną nam powierzone, wykonamy je z należytą starannością i dbałością o fragmenty historycznej zabudowy Targówka. Ponadto chcielibyśmy poinformować, że dnia 24.08.2018 r. na terenie budowy pojawili się przedstawiciele Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i dokonali oględzin odkrytych bruków. Z oględzin został sporządzony protokół, który Kierownik Budowy niezwłocznie przekazał Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu. Dnia 30.08.2018 r. otrzymaliśmy decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która nakazuje wstrzymanie robót na odcinku o długości ok. 220 m wzdłuż ul. Ossowskiego od rejonu budowy metra do skrzyżowania z ul. Gościeradowską, przeprowadzenie przez Zamawiającego archeologicznych badań wykopaliskowych oraz odtworzenie fragmentów nawierzchni brukowanej. Zgodnie z treścią ww. decyzji, lokalizacja odtworzenia zostanie ustalona w wyniku uzgodnień między Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków a Zarządem Dróg Miejskich i Dzielnicą Targówek. Oczekujemy na rezultat tych uzgodnień i wytyczne Inwestora. (…)
Tym razem okazało się, że nasza interwencja jest jedynie przypieczętowaniem działań dla istotnej historycznie sprawy, którą MWKZ już się zajął, czekamy na dalsze postępowanie w tej sprawie.

Zdjęcia i tekst: Anna Straszyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *