Kamienica przy ul. Sprzecznej 8 zabytkiem!

W dniu 16 maja br. prof. Jakub Lewicki Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków orzekł: wpisać do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego kamienicę położoną przy ul. Sprzecznej 8 w Warszawie.

Pomimo, że obiekt po pierwszej naszej interwencji wpisany został do ewidencji zabytków w 2017 roku, uznaliśmy, że tego typu ochrona obiektu jest niewystarczająca. Postępowanie o wpis do rejestru wszczęte zostało na wniosek naszego Stowarzyszenia, który złożony został 28.03.2018 roku. 

(…)Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego MWKZ stoi na stanowisku, iż przedmiotowy budynek wraz z terenem posesji, posiada niewątpliwe wartości historyczne, artystyczne i naukowe umożliwiające objęcie go ochroną konserwatorską poprzez indywidualny wpis do rejestru zabytków nieruchomych. Przede wszystkim budynek stanowi jeden z nielicznych tak dobrze zachowanych reliktów zabudowy mieszkaniowej  na terenie ulicy Sprzecznej, posiada więc znaczące walory naukowe jako cenny dokument historii ulicy i jej rozwoju budowlanego, a tym samym dokumentuje dzieje Starej Pragi. Dzieje budynku oraz związanych z nim osób umożliwiają rekonstrukcję przemian obyczajowych oraz przestrzennych dawnej Warszawy. Historia kamienicy wiąże się również dramatycznymi wydarzeniami II Wojny Światowej, w tym epizodami związanymi z działaniami powstańczymi. Istotnym jest, że pomimo, iż w okolicy toczyły się walki wojenne związane z bliskością  V Oddziału Straży Ogniowej, budynek ocalał bez większych zniszczeń. Niezachowany wystrój elewacji rekompensują dobrze zachowane wnętrza – niezwykle starannie wykonane dekoracyjne, ceramiczne posadzki, zachowane okucia,  klamki i haki stolarki okiennej i drzwiowej czy piece kaflowe. Wyjątkowość budynku podkreśla także nietypowy rzut i układ pomieszczeń, bardzo dobrze zachowana kuta, ozdobna balustrada w klatce schodowej i unikalne na skalę Pragi malowidła ścienne. Ponadto kamienica zlokalizowana jest na terenie posesji o historycznym kształcie i granicach utrwalonych na przełomie XIX i XX w. tym samym jest to cenny dokument historycznych podziałów parcelacyjnych, a sposób zagospodarowania działki może być przedmiotem badań organizacji budownictwa mieszkaniowego na terenie Pragi.
Tym samym ochrona kamienicy leży w interesie społecznym, wynikającym z potrzeby zachowania ostatnich reliktów przedwojennej zabudowy na terenie dzielnicy, których pozostałości wypierane są przez powstawanie w tym obszarze wciąż nowych inwestycji, zacierających pierwotny charakter dzielnicy (…)
– z decyzji MWKZ

Całość decyzji przedstawiamy w poniższej galerii, natomiast rys historyczny przedstawiony w naszym wniosku dostępny jest tu: SKRYTKA DLA ŻYDÓW NA PRADZE – W POSZUKIWANIU PRAWDY oraz tu: CZY KAMIENICA PRZY UL. SPRZECZNEJ 8 W WARSZAWIE TO ZABYTEK?

Decyzja nr 490/2019 MWKZ nie jest ostateczna.


Tekst: Anna Straszyńska

Zdjęcia: Anna Szwałkiewicz i Anna Straszyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *