Zniszczone murale na Targowej 15 – była na to zgoda MWKZ

Kamienica przy ul. Targowej 15 w Warszawie znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków, sama pierzeja głównej praskiej ulicy jest natomiast w Rejestrze Zabytków Nieruchomych Województwa Mazowieckiego. Rzeczony budynek od 50 lat zdobiony był na jednej ze swych elewacji muralami reklamowymi, będącymi istotnymi pamiątkami rozwoju kultury, handlu, przemysłu i … krajobrazu. Swoista wizytówka prawego brzegu została zniszczona, jak się okazuje za zgodą Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi złożyło w tym roku stosowny wniosek do MWKZ o ochronę historycznych murali reklamowych, działanie te cieszyło się dużym poparciem mieszkańców i sympatyków Pragi. Niestety, wniosek nie został rozpatrzony, murale zostały zniszczone.

Zdjęcie: Anna Straszyńska (2017) 

Zdjęcie: Anna Szwałkiewicz / Na Pradze

25 czerwca 2019 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zgodę na zamalowanie „starych reklamówek”:

Orzekam: pozwolić Braughman Group Media Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, na malowanie murali artystycznych i murali sponsorowanych ze zmienną ekspozycją na ścianie szczytowej (od trasy świętokrzyskiej) budynku przy ul. Targowej 15 w Warszawie wraz z oświetleniem, zgodnie z załączoną do wniosku wizualizacją.
Określam warunek malowania murali w stonowanej kolorystyce, przede wszystkim unikania kolorów jaskrawych.
Termin ważności decyzji: 31 grudnia 2020.

W uzasadnieniu powyższej decyzji czytamy natomiast:

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków po zapoznaniu się ze sprawą stwierdził, że planowane zamierzenie, obejmujące malowanie murali artystycznych i murali sponsorowanych ze zmienną ekspozycją na ścianie szczytowej budynku przy ul. Targowej 15 w Warszawie wraz z oświetleniem, będzie miało charakter tymczasowy i nie spowoduje trwałych zmian wartości układu urbanistycznego ulicy Targowej, w związku z czym jest dopuszczalne pod względem konserwatorskim.

Tak więc zniszczenie murali nie zmieni układu urbanistycznego i tyle… reszta jest nie istotna. I chociaż Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał dzisiaj oświadczenie w tej sprawie, tłumacząc się prawdopodobnym bezprawnym działaniem wnioskodawcy, treść wydanej decyzji nie pozostawia złudzeń. 

Treść decyzji w oryginale:

Oświadczenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opublikowane w dniu 18.07.2019 na Facebooku.

Oświadczenie w sprawie murali „Foton” i „Jubiler” na kamienicy przy ul. Targowej 15.
 
Po złożeniu przez Stowarzyszenie Porozumienie Dla Pragi wniosku o wpis do rejestru zabytków ruchomych pięciu praskich murali, niezwłocznie przystąpiliśmy do prac przygotowawczych do rozpoczęcia postępowania. 
W maju br. wystąpiliśmy  między innymi do Biura Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków. Nadal oczekujemy na przesłanie do urzędu dokumentów, które są niezbędne do rozpoczęcia procedury wpisu. Wniosek o wpis murali zapoczątkował również w naszym urzędzie prace nad wpisem kamienicy przy ul. Targowej 15. 
 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oświadcza, że dnia 03.06.2019 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek inwestora dot. wydania pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, w postaci murali artystycznych, na wskazanym fragmencie ściany szczytowej budynku przy ul. Targowej 15.
 
Biorąc pod uwagę wnioskowany zakres prac, oświadczenie inwestora o ich tymczasowym charakterze oraz zapewnienie, że nie spowodują one trwałych zmian w elewacji zabytkowego budynku, MWKZ wydał 25.06.2019 r. decyzję pozytywną. Pozwolenie nie obejmuje fragmentu ściany, na którym znajdował się mural „Jubiler”.
 
Po wnikliwej analizie, oraz mając na uwadze napływające do urzędu zgłoszenia, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zadecydował o konieczności przeprowadzenia w trybie pilnym, w dniu jutrzejszym, kontroli zgodności prowadzonych prac z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że prace prowadzone są niezgodnie z zakresem pozwolenia MWKZ. 
 
#Targowa15
 
Magdalena Gawin / Kamień i co? Ratujemy warszawskie zabytki / Żegnamy Reklamy / Osiedle Jazdów / Z Pragą za pan brat / RDC radio dla Ciebie 101,00 / Twoja Praga / Warszawa naszemiasto.pl / Portal Warszawski / TVN Warszawa / TVP3 Warszawa
Tekst: Anna Straszyńska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *