Pozostałości po dawnym obozie NKWD w Rembertowie – ZABYTKIEM!!

22 lipca 2019 roku Anna Straszyńska w imieniu naszego Stowarzyszenia złożyła wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o objęcie ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, terenu dawnych Zakładów Amunicyjnych „Pocisk” z 1919 roku jako pozostałości po przemysłowym i militarnym charakterze i historii Rembertowa, a tym samym terenu dawnego specjalnego obozu NKWD nr 10 w Rembertowie, jako miejsca związanego z martyrologią polaków w dobie kwitnącego komunizmu na ziemiach polskich. Po ponad roku od złożenia wniosku, MWKZ podjął decyzję!

W dniu 5 sierpnia 2020 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki wydał decyzję (63/2020) o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych historycznego zespołu budowlanego dawnej wytwórni Zakładów Amunicyjnych „Pocisk” będący tym samym pozostałością  po obozach jenieckich z lat 1941-1945. Wpisem objęte zostały 4 budynki wraz z otoczeniem: budynki nr 20 i 22 określane jako hale produkcyjne, budynek nr 21 – administracyjny oraz zabudowania nr 93 – prochownia. 

Polecamy obszerne uzasadnienie decyzji, która nie jest jeszcze prawomocna. Stronom przysługuje 14 dni na odwołanie. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *