Pozostałości po dawnym obozie NKWD w Rembertowie – ZABYTKIEM!!

22 lipca 2019 roku Anna Straszyńska w imieniu naszego Stowarzyszenia złożyła wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o objęcie ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego, terenu dawnych Zakładów Amunicyjnych „Pocisk” z 1919 roku jako pozostałości po przemysłowym i militarnym charakterze i historii Rembertowa, a tym samym terenu dawnego specjalnego obozu NKWD nr 10 w Rembertowie, jako miejsca związanego z martyrologią polaków w dobie kwitnącego komunizmu na ziemiach polskich. Po ponad roku od złożenia wniosku, MWKZ podjął decyzję!

W dniu 5 sierpnia 2020 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki wydał decyzję (63/2020) o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych historycznego zespołu budowlanego dawnej wytwórni Zakładów Amunicyjnych „Pocisk” będący tym samym pozostałością  po obozach jenieckich z lat 1941-1945. Wpisem objęte zostały 4 budynki wraz z otoczeniem: budynki nr 20 i 22 określane jako hale produkcyjne, budynek nr 21 – administracyjny oraz zabudowania nr 93 – prochownia. 

Polecamy obszerne uzasadnienie decyzji, która nie jest jeszcze prawomocna. Stronom przysługuje 14 dni na odwołanie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *