Kamienica przy ul. Inżynierskiej 9 – zabytkiem!

W dniu 1 sierpnia 2019 roku, Stowarzyszenie Kolekcjonerzy Czasu złożyło wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o objęcie ochroną prawną kamienicy frontowej wraz z oficynami przy ul. Inżynierskiej 9. I tak 24.11.2021 roku, kamienicę Romualda Nazimka uznano zabytkiem!!

Kamienicę Romualda Nazimka wzniesiona została w latach 1911-1912. Fasada budynku mimo znacznych ubytków elementów  sztukatorskich, zachowała pierwotny zarys artykulacji architektonicznej, zróżnicowanej w obrębie poszczególnych kondygnacji; najskromniej opracowano najniższe piętra, wyższe zyskały repertuar form plastycznych(…) Dopełnieniem wyrazu plastycznego fasady są pozostałości dekoracji sztukatorskiej o charakterze secesyjnym (…). Otwór przejazdu bramnego , poprzedzony fragmentem historycznej kamiennej nawierzchni, zaopatrzony jest w żeliwne odboje oraz trójskrzydłową bramę o drewnianej, ramowo-płycinowej konstrukcji (…) Wnętrze przejazdu bramnego wzbogacono o dwa malowidła na stropie. Tonda przedstawiają putta pośród kwiatowych i roślinnych wici w towarzystwie ptaków (…). We wniosku organizacji społecznej, wnioskującej o wpis obiektu do rejestru zabytków, wskazano na znaczące walory zabytkowe obiektu, które potwierdzają m.in. liczne zachowane elementy wyposażenia i dekoracji. (…) Zawarta we wniosku argumentacja znalazła pełne potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym oraz stanowisku organu konserwatorskiego. – czytamy w uzasadnieniu decyzji MWKZ nr 117/2021.

Decyzja: 


Tekst: Anna Datkowska oraz fragment decyzji MWKZ nr 117/2021
Zdjęcia: Anna Datkowska

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *