Category Archives: Fotografia

Służba w odbudowie Stolicy

Budowa tego monumentalnego obiektu projektu polskiego architekta Jana Jakuba Gaya, zakończyła się w 1844 r. Spichlerz, z wyjątkiem zadań magazynowych był również przystosowany do pełniania funkcji obronnych. Na jego pierwszej kondygnacji znajdują się otwory umożliwiające prowadzenie ognia zarówno artyleryjskiego, jak również z broni palnej. W roli magazynu zbożowego występował do 1853 roku, czyli do czasu odkupienia go przez ówczesne władze wojskowe od Banku Polskiego. Wtedy to jego przeznaczenie się zmieniło i począł pełnić funkcję magazynu sprzętu saperskiego aż do 1939 roku. W czasie wojny został w znacznym stopniu zniszczony. Zachodnie, nieistniejące dzisiaj skrzydło zostało rozebrane na potrzeby odbudowy zniszczeń wojennych w Warszawie.

Zakurzone meble

Zo­baczyłem za­kurzo­ne meb­le, ob­ra­zy zżar­te przez wil­goć. Nie miałem in­ne­go wyjścia, jak ot­worzyć okna i drzwi na oścież. Kiedy to zro­biłem, wiatr zmiótł cały mój dom. Chciałem zacho­wać wspom­nienia, uchro­nić to, co zdo­byłem z ta­kim wy­siłkiem, ale wszys­tko zniknęło, a ja byłem pus­ty niczym step. I dos­ko­nale ro­zumiałem, dlacze­go Es­ter pos­ta­nowiła przy­jechać właśnie tu­taj, na pus­ty step.

– Paulo Coelho

U Rybaka coś się dzieje

Posesja w latach 80 – tych XIX wieku należała do Augusta Ferderunga, który był prawdopodobnie jej pierwszym właścicielem. Pan Ferderung prowadził skład węgla przy ulicy Pańskiej 47, pierwszy jego anons dotyczący prowadzonej działalności datowany jest na rok 1869. Podobną działalność prowadził prawdopodobnie również przy ul Brzeskiej, jednak nie ma jednoznacznych źródeł potwierdzających to.

Czytaj dalej

Zaklęty dwór, a ponoć pałac

Zanim w 1976 r. absolwent łódzkiej szkoły filmowej nakręcił w majątku kilka scen do swojej produkcji, dobra te przechodziły istną gehennę, jak wiele zresztą tego typu obiektów w naszym kraju. 
Pałac wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku, przez magnacką rodzinę z Ziemi Kaliskiej, w swojej klasycystycznej odsłonie posiadał dwie kondygnacje i bogato zdobione wnętrza z kominkami. 
Tradycyjnie majątek w wyniku różnych historii politycznych, przechodził z rąk do rąk, aż do II Wojny Światowej, która zapoczątkowała koniec pałacowej egzystencji. W wyniku bombardowania silnie ucierpiało północne skrzydło pałacu. Po wojnie znacjonalizowany jeszcze bardziej posmutniał, aż w latach 70 stał się ruiną jaką oglądamy do dziś.

Praga Północ

Chodząc ulicami Pragi chciałoby się zaśpiewać „mój jest ten kawałek podłogi…”, bo faktycznie tak się tu czujemy. Praga ma specyficzny klimat, jest istnym skansenem osobliwości i oryginału. Swoją bogatą historię pokazuje nam niemal na każdym kroku, wystarczy tylko chcieć ją zobaczyć.
„Historyczna Praga znajdowała się właśnie na obszarze dzisiejszej dzielnicy Praga-Północ – tu znajdował się praski ratusz, kościoły i zabudowania mieszkalne. 10 lutego 1648 król Władysław IV Waza nadał Pradze prawa miejskie. Praga była osobnym miastem przez prawie półtora wieku – w 1791 została włączona do Warszawy.”

Pamięć pogrzebana w trawie

Cmentarz założony został na początku XIX w. Pochowano na nim m.in. Jana Wilhelma Kassyusza – będącego z pochodzenia Czechem, a jednocześnie wielkiego polskiego patriotę, księdza Karola Bogumiła de Diehl, który przybył tu organizować pomoc dla uczestników Powstania Listopadowego, gen. Zygmunta Kurnatowskiego. Na cmentarzu odnaleźć można również nagrobek cudzoziemki Teresy Persoy, która całe swoje życie – jak głosi inskrypcja – poświęciła familii jenerałowej Dąbrowskiej, jej dzieciom i wnukom. Zdewastowany w okresie powojennym – odrestaurowano również lapidarium, przenosząc niektóre nagrobki ze starego cmentarza z pobliskiej miejscowości. Obecnie trochę zapomniany, ginie wśród traw i gałęzi, a przecież pamięć zaklęta w kamieniu, winna trwać wiecznie…

Recent Entries »