Alarm dla miasta Warszawy

„UWAGA! Uwaga! Przeszedł!
Koma trzy!
Ktoś biegnie po schodach.
Trzasnęły gdzieś drzwi.
Ze zgiełku i wrzawy
Dźwięk jeden wybucha rośnie,
Kołuje jękliwie,
Głos syren – w oktawy
Opada – i wznosi się jęk:
„Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy!” (…)”
– Antoni Słonimski
Schron znajduje się na terenie nie istniejącej już w swoim kształcie, fabryce. Budynek pod którym się znajduje był zakładowym oddziałem p.poż – obecnie siedziba jednej z fundacji.
Tymczasowo w schronie znajduje się również wystawa zorganizowana przez Trzecią Stronę Wisły. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie obiektu. Życzymy również powodzenia w realizacji zamierzeń.

Fot. Anna Straszyńska