Cień czarnej wołgi

Pałac wybudowany został w 1787 r., na fundamentach starszej budowli pochodzącej z XVI w. Inwestycją dyrygował mistrz budownictwa Schmit z Wrocławia, specjalnie dla Antona Alexandra von Magnis. W 1800 roku majątek doczekał się rozległego parku a w nim oranżerii, bażanciarni i stawu do którego przed wizytą królowej Prus Luizy wpuszczono złote rybki. Od tego czasu, stale zachodziły tam zmiany związane z modernizacją obiektu. Po 1945 roku trafił w ręce Skarbu Państwa, co wcale nie wiązało się z rewolucją idącą w dobrym dla majątku kierunku. Dopiero w roku 1956 doczekał się remontu, wtedy powstał tam Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich. Szkoła po wybudowaniu nowych budynków w otoczeniu kompleksu pałacowego ostatecznie wyprowadziła się z pałacu w 2004 roku. Podobno, gdy do szkoły cieszącej się wtedy niegasnącą renomą przyjeżdżała profesura na zebrania i pogadanki naukowe, przez przejazd bramny czarne wołgi, jedna za drugą przywoziły delegatów. Czarne wołgi odjeżdżały w siną dal, by pojawić się ponownie wieczorem, budząc złe skojarzenia i niepokój wśród mieszkańców.

Zdjęcia (archiwum 2014) i tekst Anna Straszyńska.