Czasami jest zbyt późno

Te­raz, gdy już nau­czy­liśmy się la­tać w po­wiet­rzu jak pta­ki, pływać pod wodą jak ry­by, bra­kuje nam tylko jed­ne­go: nau­czyć się żyć na ziemi jak ludzie.

– George Bernard Shaw


P.S. nie jest to prawdziwy obraz śmierci, jednak czasami tak ona wyglądała, zdjęcia wykonane zostały w akwenie przeznaczonym do turystyki podwodnej…

Fot. Maria Nowak