Halowy korpus to nie wszystko

„Kościół wzniesiony w latach 1380-1400 z halowym korpusem i prezbiterium na planie prostokąta, trójnawowy z kwadratową wieżą. W 1754 r. zniszczeniu uległo prezbiterium kościoła. W latach 1897-1898 prezbiterium było odbudowane. Dach i wieżę odnowiono w latach 1913-1915. Kościół spłonął w 1948 roku”

Fot. Anna Straszyńska