Ich świat

„Tu ot­wierał się in­ny, odrębny świat, do nicze­go niepo­dob­ny; tu pa­nowały in­ne, odrębne prawa, in­ne obycza­je, in­ne na­wyki i od­ruchy; tu trwał mar­twy za życia dom, a w nim życie jak nig­dzie i ludzie niezwykli. „

– Fiodor Dostojewski

Fot. Anna Straszyńska i Włodzimierz Datkowski