Kawałek Pragi pod Wyszkowem

Kościół Matki Bożej Loretańskiej to najstarsza świątynia Pragi. Powstanie tego cennego zabytku związane jest z zakonem bernardynów którzy w 1617 r sprowadzeni w te strony zostali przez Zofię, żonę kanclerza królewskiego koronnego Feliksa Kryskiego. W tym samym roku kamień węgielny pod kościół i klasztor poświęcił biskup płocki Henryk Firlej w obecności króla Zygmunta III Wazy i całego jego dworu. Murowany kościół wraz z klasztorem powstał w latach 1628-1638 i początkowo poświęcona była św. Andrzejowi a następnie Najświętszej Marii Pannie Niepokalanie Poczętej (1738 r.).

Domek Loretański wzniesiony staraniami Ojców Bernardynów przy południowej ścianie świątyni uroczyście został poświęcony w 1642 roku. Wzorowany na Domku Loretańskim we włoskim Loreto, spodobał się zarówno królowi Władysławowi jak również szlachcie i duchowieństwu, chociaż przyklasku nie szczędziło również mieszczaństwo, a nadanie przez Władysława IV Pradze praw miejskich w 1648 roku, zaowocowało wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem nad kaplicą Loretańską w herbie miasta .

Franciszek M. Sobieszczański pisze: „Tutaj co sobota w czasie adwentu zbierali się tłumami z okolic i ze stolicy ludzie i na kolanach odbywali podróż po korytarzach. W każdą inną sobotę odbywali po południu do Loretu praskiego podobne pielgrzymki studenci z Warszawy ze szkół pijarskich i jezuickich pod przewodnictwem właściwych prefektów i nauczycieli. W porze zimowej, kiedy Wisła stanęła, odbywał się uroczysty pochód przez rzekę, z muzyką, z chorągwiami i ze światłem. (…) W takim poszanowaniu i nabożeństwie słynęło to miejsce aż do ostatnich czasów Rzeczypospolitej”.

Wojny nie oszczędzały świątyni, w czasie potopu szwedzkiego podczas bitwy o Warszawę w lipcu 1656 r. kościół, został uszkodzony i ograbiony. Ponownie w 1794 r. świątynia zubożałą podczas szturmu wojsk rosyjskich Aleksandra Suworowa na Warszawę. Natomiast w 1811 roku w związku z budową fortyfikacji na terenie Pragi, władze Księstwa Warszawskiego wydały rozkaz rozbiórki kościoła, sprzeciw mieszkańców ocalił tylko Domek Loretański, który po wojnach napoleońskich stał się jedynym czynnym kościołem na Pradze. Na początku II wojny światowej i w 1944 roku w wyniku ostrzału artyleryjskiego kaplica została zniszczona. Odbudowano ją w 1853 r. według projektu Alfonsa Kropiwnickiego.

Niedaleko praskiej świątyni znajduje się ulica Ks. Ignacego Kłopotowskiego, był on polskim prezbiterem katolickim prowadzącym działalność charytatywną. Stworzył Dom Zarobkowy w Lublinie (1893 r.), w którym pracowali bezdomni zarabiając dzięki temu na utrzymanie i mieszkanie. Założył szkołę rzemieślniczą, Przytułek św. Antoniego dla moralnie upadłych kobiet (1896 r.), sierocińce w Lublinie, w Jacku k. Lubartowa i w Opolu Lubelskim oraz domy dla starców na Sierakowszczyźnie i Wiktorynie. Jako rektor kościoła św. Stanisława udzielał pomocy prześladowanym unitom. Był również inicjatorem założenia w podlubelskich wsiach sieci szkół wiejskich przy pomocy Zgromadzenia Sióstr Służek Niepokalanej z Mariówki, za co spotkały go represje ze strony władz rosyjskich, przez cały czas prowadził również działalność wydawniczą.

 

W 1919 r. został proboszczem parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele św. Floriana na warszawskiej Pradze, a później….

Rozwijając w Warszawie działalność wydawniczą nie zapomniał o tych najbardziej potrzebujących, przeniósł tym samym kawałek Pragi pod Wyszków. Zakupił od dziedzica Ziatkowskiego duży majątek pod nazwą Zenówka w 1928 r. i założył Loretto, w niewielkiej odległości od Wyszkowa. Był to ośrodek kolonijny dla biednych dzieci i staruszek. Ksiądz Ignacy organizował dla swoich podopiecznych bezpłatne kuchnie, kolonie i ochronki.

27 marca 1929 zmieniono urzędową nazwę miejscowości na Loretto, gdzie początkowo była tylko skromna kapliczka w lesie, którą następnie przeniesiono do murowanego budynku. Wraz ze wzrastającą ilością wiernych przybywających na nabożeństwa, zaczęto myśleć o wybudowaniu dużej kaplicy poświęconej Matce Bożej Loretańskiej. I tak się stało, prace rozpoczęto w 1952 roku. Pomimo utrudnień ze strony władzy komunistycznej w 1959 roku kaplica stała już w stanie surowym, natomiast pierwsza msza została odprawiona 19 marca 1960. Prace nad wykończeniem kaplicy trwały przez wiele lat, aż w 1971 roku, świątynia doczekała się wykończenia elewacji i grafiki przedstawiającą Matkę Bożą Loretańską z napisem: „Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Matce Bożej Loretańskiej 1971’’

Tak więc mamy kawałek Pragi pod Wyszkowem, klimatyczne miejsce godne uwagi.

Fot. Anna Straszyńska i Włodzimierz Datkowski

.

.

.

.

.


Informacje:
wikipedia.pl
www.mbloretanska.republika.pl