Majątek który rozgrzewa do dziś….

Pałac został wybudowany ok 1910 r. w miejscu swojego klasycystycznego poprzednika. Przesłanki głoszą iż miał być posiadłością Ludwiga Durra (doktor inżynier, główny konstruktor Luftschiffbau Zeppelin GmbH, od 1913 roku dyrektor techniczny firmy), będącego właścicielem majątku od 1898 r. . W czasach II wojny światowej należał do państwa niemieckiego. Po drugiej wojnie światowej obiekt służył oświacie. Na początku mieściła się tu szkoła rolnicza. W latach 70-tych założono tutaj zakład wychowawczy, a następnie ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo. Potem po raz kolejny zmieniono formę jego działalności tym razem na ośrodek wychowawczy dla dzieci z zaburzonym zachowaniem, który funkcjonował w pałacu do 1997 r. Lokalne plotki jaskółki ćwierkają, że zdecydowana większość drewnianych okładzin i elementów ozdobnych, została zdemontowana na potrzebę zimowego dogrzewania okolicznych gospodarstw, czyt. wylądowała w kominku, piecu, kuchni…

W maju 2016 roku w pałacu wybuchł pożar. Spłonął dach.

Fot. Włodzimierz Datkowski 2016 r

Fot. Anna Szwałkiewicz 2016 r.

Fot. Anna Straszyńska 2014 r.