Metro głębokie na Targówku.

Pierwszy pomysł na kolej podziemną w Warszawie, zrodził się już w 1925 roku, kiedy to władze Stolicy podjęły uchwałę dotyczącą opracowania projektu Metropolitain’u. Dwa lata później zatwierdzony wstępny plan przebiegu tras, wykonano wiercenia geologiczne, oraz opracowano projekt przebiegu tunelu metra pod budowanym w tedy tunelem średnicowym PKP.Rozpoczęte rozmowy z konsorcjantami utknęły w martwym punkcie, kryzys gospodarczy lat ’30 nie pozwolił na dalsze kroki. W 1938 roku Prezydent Starzyński powołał do życia Biuro Studiów … Czytaj dalej Metro głębokie na Targówku.