Naturalnej wielkości marmurowa figura Chrystusa.

Grobowiec mieści się w części dawnego założenia parkowego przynależącego niegdyś do tutejszego majątku. Wzniesiony po śmierci Beckera, czyli po 1891 roku, stoi na wysokiej platformie, we wnętrzu której znajduje się krypta, dziś niestety rozgrabiona i zdewastowana. Wewnątrz znajdowały się również tablice inskrypcyjne oraz naturalnej wielkości marmurowa figura Chrystusa która, ok. 1995 r. została przeniesiona do miejscowego kościoła. Zdziczała część parku latami dominowała nad mauzoleum, skrywając je w swojej gęstwinie. Obecnie teren jest uporządkowany i stopniowo przystosowywany do ruchu turystycznego. Nadal jednak pozostaje nutka grozy…

Fot. Ana i Włodek

Fot. Ania Szwałkiewicz

Fot. archiwalne

P.S. Gentleman na zdjęciach to pozostawiony rekwizyt filmowy. Jest klimat.

Tekst: Anna Straszyńska