Nocne Piłsudskiego tułaczki

Klasyczny dwór polski w późnobarokowej odsłonie, wzniesiony został prawdopodobnie w XVII w., natomiast w drugiej połowie XVIII wieku został przebudowany został według projektu księdza Józefa Kraśnickiego.

Od połowy XIX wieku dwór był w posiadaniu rodu Malinowskich herbu Pobóg.  Jak głosi umieszczona na bocznej elewacji tablica, Józef Piłsudski spędził tu noc z 23 na 24 czerwca 1915 roku po zwycięskiej bitwie pod Konarami.
Tradycyjnie po wojnie przeznaczenie dworku uległo zmianie, zlokalizowano w niej szkołę, a następnie siedzibę Związku Młodzieży Socjalistycznej.

Od połowy lat 70′ jego właścicielem był nieżyjący już rzeźbiarz Zygmunt Kaczor, którego rodzina ponoć do dziś jest właścicielem majątku.

Tekst: Anna Straszyńska

Zdjęcia: Włodzimierz Datkowski i Anna Straszyńska

 

 


www.zabytek.pl
http://kielce.wyborcza.pl/kielce/1,35266,4762072.html